Nieuws
maandag, 05 jul 2021

Vlaams Belang eist kwaliteitsvol aanbod consultatiebureaus Kind en Gezin in Brussel

Het Vlaams Belang wil dat zowel de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) als welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) dringend werk maken van een gecoördineerd gezinsbeleid. Het Vlaams regeerakkoord ambieert zo’n geïntegreerd Vlaams gezinsbeleid in Brussel, maar de hervormingen in de sector zijn er niet. “Een kwaliteitsvol aanbod van consultatiebureaus is nochtans cruciaal voor de aanwezigheid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, want als dit te beperkt is zal men overstappen naar de Franstalige concurrent waardoor de Franse Gemeenschap de sector dreigt over te nemen”, reageert Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).

Eind juni raakten ouders en personeel ongerust over een mogelijke sluiting van de consultatiebureaus van Kind en Gezin in Brussel. Deze zijn echter belangrijk voor de preventieve gezinsondersteuning. Zo worden kinderen tussen 0 en 3 jaar er gevaccineerd, gewogen en gemeten en gaan ouders op gesprek bij de dokter. De bureaus gaan ook bij ouders thuis langs. Een nieuwe regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap legt de bureaus in Vlaanderen en Brussel normen op, zowel wat de infrastructuur als de minimale schaalgrootte betreft. Veel Vlaamse bureaus in Brussel halen die normen immers niet. In de 3 jaar durende overgangsperiode die eind 2021 afloopt was het de bedoeling om een plan uit te werken om zich aan te passen. Dit is helaas niet gebeurd waardoor de situatie van de consultatiebureaus nu onzeker is.

“De Vlamingen in Brussel rekenen niet enkel op woorden, maar ook op daden”

Volgens het Vlaams Belang mag de waarde van de consultatiebureaus niet worden onderschat. “Bij een onvoldoende aanbod van de Vlaamse gemeenschap, zullen ouders overstappen naar het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), en dreigt de Franse Gemeenschap de preventieve gezinsondersteuning over te nemen”, reageert Lootens. De fractievoorzitter pleit voor een actieve rol van de VGC inzake infrastructuur en een overleg met bevoegd minister Beke. Collegevoorzitter van de VGC, Elke Van den Brandt (Groen) bevestigde dat er voor Brussel een specifieke aanpak nodig is. “Anders dreigen 10 van de 19 huidige bureaus eind dit jaar hun erkenning te verliezen”, voegt Lootens-Stael toe. “Beke moet moet dit verlengen zodat een overgang mogelijk is.”

“Er zouden in Brussel in totaal 94 consultatiebureaus zijn. Dat betekent dat er zo'n 75 van ONE zijn. We halen zeker niet de beoogde 30% van de Brusselnorm”, gaat Lootens-Stael verder. “We wijzen op de specificiteit van Brussel. Het zou absoluut onzinnig zijn om het terrein aan de Franse Gemeenschap over te laten omdat we op andere terreinen wel volop investeren. Ook hier moeten we proactief optreden.”

Tot slot werd minister Beke ook in het Vlaams Parlement hierover aan de tand gevoeld. Hij kondigde een nieuw besluit aan dat aan de noden zou moeten voldoen. Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) benadrukte de nood aan extra aandacht voor Brussel: “We moeten durven ambitieus zijn in en zorgen dat het aanbod van Kind en Gezin toereikend is als deel van het totale Nederlandstalige zorgaanbod in deze stad.” Beke antwoordde die ambities te zullen waarmaken. “De Vlamingen in Brussel rekenen niet enkel op uw woorden, maar ook op daden”, besluit De Reuse. “We volgen uw overleg met collega Van den Brandt dan ook op.”