Persberichten
dinsdag, 13 okt 2020

Vlaams Belang eist meer budget voor kinderopvang

Om kwaliteitsvolle kinderopvang te bieden, moet er meer in de sector worden geïnvesteerd”, vindt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot (Vlaams Belang). En het personeel moet een betere opleiding en verloning krijgen.”

Vorig jaar sloten 724 opvanginitiatieven de deuren, terwijl er maar 421 nieuwe opengingen. Vooral bij onthaalouders is de terugval groot, zo blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. Van alle essentiële beroepen verdient het verzorgend personeel in kinderdagverblijven en crèches zelfs het minst.

Malfroot: “Het beleid houdt onvoldoende rekening met de verhoogde druk op de sector”

Van een kinderopvang wordt tegenwoordig naast een economische functie ook een sociale en pedagogische rol verwacht”, legt Malfroot uit. “Maar de toegekende subsidies zijn omgekeerd evenredig aan de gestelde kwaliteitseisen. De gelijkschakeling tussen trap 2B en 2A werd uitgesteld naar 2026.

Het realiseren van voldoende betaalbare plaatsen in de kinderopvang is een basisvoorwaarde is voor het opkrikken van de werkzaamheidsgraad tot 80%, nochtans een belangrijke ambitie van deze Vlaamse regering. Malfroot heeft daarom in de commissie Welzijn bij minister Wouter Beke (CD&V) aangedrongen op meer steun voor de kinderopvang. “Enkel met extra budget kan de leefbaarheid van de sector worden gegarandeerd. Zo garanderen we een gedegen opleiding aan het zorgpersoneel en zetten we in op betaalbare – inkomensgerelateerde – en kwaliteitsvolle opvang voor de ouders”.