Persberichten
donderdag, 06 jul 2023

Vlaams Belang eist vrijgave covidmails Vandenbroucke

Foto: Vlaams Belang. Vlaams Belang eist vrijgave covidmails Vandenbroucke

Het Vlaams Belang eist dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de covidmails die Het Laatste Nieuws via de wet van Openbaarheid van Bestuur bij hem opvroeg, eindelijk openbaar maakt. “De halsstarrigheid waarmee Vandenbroucke dat blijft weigeren, doet vermoeden dat hij zaken verborgen wil houden”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe die aankondigt de minister hierover op de rooster te zullen leggen. “De media en het publiek hebben absoluut recht op transparantie en op vrijgave van de mails.”

Het Laatste Nieuws vraagt al ruim een jaar inzage in het mailverkeer van Vandenbroucke met GEMS-voorzitter Erika Vlieghe en corona-commissaris Pedro Facon ten tijde van de coronapandemie. Die mails zijn belangrijk om zicht te krijgen op de totstandkoming van beslissingen. “Maar er is Vandenbroucke duidelijk veel aan gelegen om de krant de mails niet te bezorgen”, stelt Sneppe vast. “Hij legt adviezen van de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB) en zelfs van de Raad van State naast zich neer, om toch maar niet aan de vraag te voldoen.”

“In andere landen is de evaluatie van de corona-aanpak al lang gebeurd, hier moet men er nog aan beginnen”

“Zaken die in zijn kraam passen, drukt de minister er met alle geweld door. Maar zaken die dat niet doen, houdt hij met dezelfde halsstarrigheid tegen”, aldus Sneppe. “Vandenbroucke weert zich als een duivel in een wijwatervat. Ook politiek doet hij er alles aan om geen inkijk in zijn mails te geven. Momenteel blokt hij zelfs een nieuwe wet op Openbaarheid van Bestuur af, omdat deze meer macht aan de CTB zou toekennen, net de instelling die hem recent ongelijk gaf in de kwestie. Hij mag het nog zo veel en hard ontkennen, de minister zit met een belangenconflict.”

Het is voor Sneppe ondertussen duidelijk dat Vandenbroucke de vrijgave van de mails over deze legislatuur heen wil tillen. “Daar heeft hij waarschijnlijk alle reden toe. In de strijd tegen covid zijn vele zaken totaal verkeerd aangepakt. Hij heeft voor miljoenen euro belastinggeld verspild. De regels die de niet-verkozen minister telkens met een grijns kwam aankondigen, hadden bovendien een grote negatieve impact op rechten en bewegingsvrijheid van de bevolking en soms geen enkel nut.”

Het Vlaams Belang eist de vrijgave van het mailverkeer van Vandenbroucke en zal de minister erover aan de tand voelen in het parlement. “Openheid moet er zijn, je moet de fouten kennen om eruit te leren”, besluit Sneppe. “Maar dat laatste is duidelijk niet de bedoeling van Vandenbroucke. In andere landen is de evaluatie van de corona-aanpak al lang gebeurd, hier moet men er nog aan beginnen.”