Persberichten
dinsdag, 13 feb 2018

Vlaams Belang fel gekant tegen plannen Brussels Staatssecretaris om ruimtes voor druggebruik in te richten

Het Vlaams Belang verzet zich tegen de plannen van de Brusselse regering om in Brussel een “salle de shoot” te installeren: een ruimte waar druggebruikers ongehinderd drugs kunnen komen consumeren.

Het was Brussels Staatssecretaris Jodogne (DéFi) die hier afgelopen weekeinde voor pleitte tijdens een debat op RTBF. Ze stelde dat ze de idee voor zo’n ruimte zeer genegen is, en dat er in Brussel een politieke meerderheid is om zo een ruimte in te richten.

Momenteel is zo’n gebruikersruimte niet wettig, en moet op federaal vlak eerst de wet hieromtrent veranderd worden. Tijdens het debat verklaarde Jodogne dat ze vanuit Brussel druk wil zetten op het federale niveau om dit te kunnen realiseren.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Jaren geleden reeds was minister Gosuin (DéFi) de drijvende kracht achter het installeren van waterfonteintjes in discotheken, ten behoeve van XTC-gebruikers. Het lijkt er op dat DéFi-FDF zich meer en meer wil promoten als de partij voor druggebruikers.

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de houding van de Brusselse Staatssecretaris. Nog maar een goede week geleden interpelleerde Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens in de VVGGC over het stijgende gebruik van lachgascapsules die geïnhaleerd worden door druggebruikers. Vanuit de regering werd toen geantwoord dat Brussel volop wil inzetten op drugpreventie. De woorden en plannen van Jodogne gaan daar echter regelrecht tegen in: het faciliteren van druggebruik staat haaks op iedere preventie.

Daarnaast ziet het Vlaams Belang ook een veiligheidsprobleem.  Het inrichten van gebruikersruimtes concentreert de druggebruikers in één wijk of straat, en dus ook de bijhorende criminaliteit en overlast die daarmee gepaard gaat. Zo een ruimte werkt enkel maar als magneet voor druggebruikers, heroïneprostituées en natuurlijk ook drugdealers.

Dominiek Lootens : “Ik roep de federale meerderheidspartijen op om niet te zwichten voor de eisen vanuit Brussel om ruimtes voor druggebruikers toe te staan. Daarnaast hoop ik ook dat de Brusselse regering zich snel en ondubbelzinnig zal distantiëren van de woorden van haar Staatssecretaris. Brussel moet het druggebruik niet faciliteren, het moet volop inzetten op preventie en op de harde aanpak van drugdealers.  Door druggebruik te gaan faciliteren stelt Jodogne zich op dezelfde lijn als de dealers.