Persberichten
maandag, 12 feb 2024

Vlaams Belang: Green Deal moet op de schop!

In het Europees Parlement lanceerde het Vlaams Belang een voorstel om de zogenaamde Green Deal van de EU af te schaffen. De partij verzamelde voor dit wetsvoorstel brede steun in het halfrond, dit uit verschillende fracties en verschillende lidstaten. Het is duidelijk dat het ongenoegen over de Green Deal de politieke fracties overstijgt”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. Er heerst terecht een algemeen gevoel van onbehagen jegens de Green Deal.”

Voor het Vlaams Belang moet de Green Deal op de schop. “De Green Deal vernietigt onze industrie, maakt het leven van onze boeren onmogelijk en is desastreus voor de koopkracht van onze mensen”, aldus Vandendriessche, die wil dat we ook even stilstaan bij het waarom van deze Green Deal. “Europa is goed voor een luttele acht procent van de globale CO2-uitstoot. Maar dat is lang niet alles. De Green Deal stamt uit het begin van de legislatuur en is niet aangepast aan de sterk veranderende geopolitieke context. Toen was er nog geen oorlog in Europa. Deze klimaatwaanzin leidt ons naar de afgrond en de armoede.”

“Het is hoog tijd voor ecorealisme en ecomodernisme”

“Dit is een politieke keuze”, gaat Vandendriessche verder. “De EU zou de Green Deal kunnen afbouwen. De oorlog in Oekraïne en het massale boerenprotest tonen aan dat deze Green Deal te ver gaat. De mensen willen het niet, de economie lust het niet. Maar de EU wil verder gaan en zowaar nog strengere regels opleggen. Dit is een verregaand overheidsingrijpen in onze levens, ze willen immers zowat alles bepalen.” 

Voor Vandendriessche en de andere Europarlementsleden die meetekenden is het dan ook duidelijk: “De Green Deal is klimaatcommunisme waarmee de EU ons hele leven wil bepalen. Deze waanzin moet stoppen. Het is hoog tijd voor ecorealisme en ecomodernisme.”