Nieuws
donderdag, 13 apr 2023

Vlaams Belang hekelt aangekondigde prijsstijging water

Watercircle.be, het Vlaams Netwerk Watertechnologie bestaande uit een honderdtal bedrijven en kenniscentra, kondigt forse prijsstijgingen aan voor water. Het gaat om een stijging van 14 procent in de komende maanden. Vlaams volksvertegenwoordiger Sam van Rooy vindt dit absurd, zeker nu energie en de winkelkar zo duur zijn geworden: Alles wijst erop dat weldra de Vlaming letterlijk de prijs zal betalen voor decennialang wanbeleid inzake waterhuishouding. Dit baart me grote zorgen, want water is een basisproduct en moet betaalbaar zijn.”

Volgens Watercircle.be zal de prijs van water in de komende maanden sterk stijgen als gevolg van de inflatie, loonindexering, investeringen in infrastructuur en waterschaarste. In een reactie op kritische parlementaire vragen van Sam van Rooy stelde Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) dat Vlaanderen zich helaas heeft drooggelegd. “Dat de waterhuishouding in Vlaanderen amateuristisch en achterhaald is, is een feit. Alle beleidspartijen, dus ook die van minister Demir, zijn daarvoor verantwoordelijk”, reageert van Rooy. “Dit is dan ook geen klimaatprobleem, maar een compleet gebrek aan vooruitziendheid van de regeringen van de afgelopen jaren en decennia. Er moet simpelweg te allen tijde voldoende hemelwater worden opgevangen en vastgehouden in plaats van het af te voeren naar de zee. Er is helemaal geen gebrek aan water zoals al te vaak wordt beweerd, het moet alleen goed worden beheerd. Goed waterbeheer is iets wat wij overigens allang van de Nederlanders hadden kunnen en moeten leren. Bovendien maakt technologie het mogelijk om ook van zeewater drinkwater te maken.”

“Dat de spilzieke overheid, met haar massale subsidiestromen, maar op zichzelf bespaart in plaats van op de hardwerkende Vlamingen!”

Van Rooy vindt het ook absurd dat Vlamingen meer zouden moeten gaan betalen voor water op het moment dat het waterverbruik bij zowel gezinnen als bedrijven sterk is gedaald, en Vlamingen wereldwijd tot de zuinigste waterverbuikers horen. Ook minister Demir erkende dat Vlamingen zuinig omspringen met water: Amerikanen, zo stelde ze in de commissie, verbruiken vier keer zoveel water als Vlamingen. Het probleem ligt bij de overheid, aldus Van Rooy: “In 2021 is op één jaar tijd bij watermaatschappij Farys zo’n 11,5 miljard liter drinkwater verloren gegaan door lekken. In plaats van drinkwater duurder te maken voor de gewone Vlaming, zou de overheid er beter voor zorgen dat er niet zoveel kostbaar drinkwater verloren gaat!”

Daarom riep het Vlaams Belang eerder al op om te investeren in de Vlaamse drinkwaterinfrastructuur, wat een kerntaak zou moeten zijn en dus zeker niet als een extra kost mag worden doorgerekend aan de verbruiker. “De Vlaming betaalt al meer dan genoeg voor water en springt er mee om als een goede huisvader, nu de overheid nog”, aldus Van Rooy. Voor het Vlaams Belang is en blijft water een basisproduct en mag het nooit een luxeproduct worden.

“De energiefactuur is enorm gestegen en de winkelkar is peperduur geworden”, besluit Van Rooy. “Het kan niet zo zijn dat nu ook water nog duurder wordt. De overheid moet beseffen dat zelfs een stijging van enkele procenten voor veel mensen al veel is. Dat de spilzieke overheid, met haar massale subsidiestromen, maar op zichzelf bespaart in plaats van op de hardwerkende Vlamingen!”