Persberichten
donderdag, 07 mei 2020

Vlaams Belang hekelt invliegen nieuwe minderjarige migranten

Het Vlaams Belang betreurt de nieuwst aangenomen resolutie binnen de Kamercommissie van Buitenlandse zaken rond niet-begeleide minderjarige migranten ten zeerste. De partij vreest dat terwijl de illegale immigratie naar Europa in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw toenam en het aantal asielaanvragen in eigen land onverminderd op een hoog niveau bleef, deze nieuwe maatregel de situatie alleen maar zal verergeren. “Dit gaat de poorten nog meer openzetten.”

Als het van de meerderheid in de bevoegde commissie afhangt, zal dit land immers overgaan tot het invliegen van ‘een billijk deel’ van de ‘niet-begeleide minderjarige migranten’ die zich momenteel in Griekenland bevinden. Tijdens de bespreking wees Vlaams Belang-Kamerlid Annick Ponthier er echter op dat het hier niet zozeer gaat om kinderen – zoals men steeds beweert – maar niet zelden om jongeren (of zelfs volwassenen die liegen over hun leeftijd) die er door hun families op vooruitgestuurd worden om  later zélf via gezinshereniging te kunnen volgen. 

Annick Ponthier: “Dit kan tot niets anders leiden dan een aanzuigeffect voor migranten”

“De relocatie van deze minderjarigen is dan ook geen structurele oplossing, maar dreigt het bestaande probleem alleen maar groter te maken”, waarschuwt Ponthier. “Nog meer dan nu al het geval is, zullen potentiële migranten in de herkomstlanden ertoe aangemoedigd worden om minderjarigen onbegeleid - of onder begeleiding van mensensmokkelaars - uit te sturen en zal het aantal ‘niet-begeleide minderjarige migranten’ op de Griekse eilanden nog verder toenemen.”

Specifiek vanuit de Belgische context moet daar nog aan toegevoegd worden dat dit land nu reeds een bijzonder groot aantal minderjarige migranten opneemt. Vorige week nog bleek uit Eurostat-cijfers dat het aantal asielaanvragen van niet-begeleide minderjarige migranten in België vorig jaar was opgelopen tot 1.220. Dat is goed voor bijna 9 procent van dergelijke asielaanvragen in heel de EU en een derde plaats op de Europese ranglijst. Vlaams Belang vindt dan ook dat België al veel meer dan haar ’billijk deel’ deed. De partij ontkent echter niet dat er vanuit menselijk oogpunt iets moet gedaan worden aan de toestanden op de Griekse eilanden, maar meent dat doeltreffende hulp beter ter plaatse aangeboden wordt.
Lees ook:
https://www.vlaamsbelang.org/grenzen-openen-voor-niet-begeleide-minderjarigen-stimuleert-illegale-migratie/