Nieuws
woensdag, 14 sep 2022

Vlaams Belang hekelt oproep tot antiblank racisme ex-VDAB topman

Volgens voormalige VDAB-baas Fons Leroy is het beter om een minder goede kandidaat met een migratieachtergrond aan te werven, dan een autochtone kandidaat die beter geschikt is. “Het spreekt voor zich dat bedrijven voor de meest geschikte kandidaat moeten kiezenongeacht de achtergrond”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. Maar deze oproep bereikt het omgekeerde hiervan: het is een oproep voor discriminatie en antiblank racisme.”

Minder dan 60 procent van de mensen tussen 20 en 64 jaar van niet-Europese origine in Vlaanderen is aan de slag. De werkzaamheidsgraad van deze groep is bovendien ook nog eens dalend aangezien het in 2019 nog om 62 procent ging. Jan Denys, arbeidsmarktexpert van Randstad, beweert dat deze neerwaartse trend komt doordat er de laatste vijf tot zes jaar veel meer buitenlanders, zoals Syriërs en Afghanen, naar hier zijn gekomen. Volgens hem zijn die moeilijk aan een job te helpen. Slechts 40 procent van de mensen die door familiehereniging naar hier zijn komen, is na tien jaar aan de slag. Van de asielzoekers is dat na tien jaar zelfs minder dan 40 procent.

“Deze barslechte cijfers tonen nog maar eens aan hoe laag de werkzaamheidsgraad van niet-Europeanen in Vlaanderen is”, zegt Malfroot. “Wie nog altijd denkt dat deze ‘nieuwe Vlamingen’ de krapte op de arbeidsmarkt zullen oplossen, gelooft in sprookjes. Deze instroom zorgt duidelijk eerder voor meer armoede en extra werkloosheid.”

“Niet kiezen voor de beste kandidaat omdat hij een Vlaming is, komt neer op antiblank racisme”

Om na te denken hoe deze cijfers opgekrikt kunnen worden, organiseerden twee onderzoekers van de AP Hogeschool in Antwerpen een studiedag met verschillende arbeidsmarktexperten waaronder Fons Leroy. Die was tot en met 2019 gedelegeerd bestuurder bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Hij roept op om bij sollicitaties eerder een minder goede kandidaat aan te werven met een migratieachtergrond, dan om de beste kandidaat aan te werven die geen migratieachtergrond heeft.

“Dat zo iemand nog als expert wordt aangeduid, tart alle verbeelding”, aldus Malfroot. “Het is al erg genoeg dat de Vlaamse overheid aan positieve discriminatie doet door als er twee kandidaten gelijk zijn, voor de kandidaat met een migratieachtergrond te kiezen. Bedrijven oproepen om hetzelfde te doen, is niet de oplossing voor de lage tewerkstelling van niet-Europeanen.”

Het Vlaams Belang vindt dat bedrijven vooral zelf moeten bepalen wie ze aannemen. “De leuze van ‘the right man on the right place’ moet volgens ons bij aanwervingen altijd de leidraad zijn om de best mogelijk kandidaat aan te nemen”, besluit Malfroot. “Oproepen om te opteren voor een niet-Europese kandidaat komt dan ook neer op racisme. Alleen gaat het hier dan om het antiblank racisme waar links niet alleen geen probleem mee heeft, maar zelf toe oproept.”