Persberichten
vrijdag, 21 feb 2020

Vlaams Belang hekelt poging tot reanimatie rekeningrijden door Gatz

De Brusselse regering wil de komende maanden werken aan een akkoord om de autofiscaliteit in Brussel te hervormen. Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open Vld) wil daarvoor zelfs het rekeningrijden opnieuw op tafel leggen. Gatz liet dit weten in een antwoord op een vraag van Brussels parlementslid Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) tijdens het Brussels vragenuurtje. Gatz wil de effecten van drie zaken - LEZ, autofiscaliteit en een kilometerheffing - laten bestuderen om tussen Pasen en de zomer met een plan van aanpak te komen. Het Vlaams Belang is verbouwereerd dat de Brusselse Hoofdstedelijke regering opnieuw de kilometerheffing bovenhaalt terwijl de Vlaamse overheid van dit plan heeft afgezien wegens te weinig draagvlak. “Brussel is nochtans omringd door Vlaams grondgebied”, luidt het bij de partij.

Het idee van de kilometerheffing werd voor de verkiezingen door de meeste Vlaamse partijen verlaten, ook door Open Vld. Maar nu Open Vld’er Gatz actief is in de Brusselse regering wil hij dit idee toch langs een achterpoortje opnieuw lanceren. “Deze piste is niet realistisch. Een kilometerheffing invoeren zonder afspraken met Vlaanderen zou veel negatieve gevolgen hebben voor Brussel“, zo reageerde Lootens-Stael in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. “Brussel is omringd door Vlaams grondgebied en economisch ingebed in Vlaanderen. Zulke maatregelen éénzijdig willen invoeren werkt ontwrichtend. Ik vraag me af op welke planeet de Brusselse regering leeft.”

Vlaams Belang maakt plannen Gatz rond rekeningrijden met grond gelijk, maar de partij voelt ook meer en meer algemene ontevredenen over het Brusselse mobiliteitsbeleid

Deze week bleek dat er binnen de Brusselse meerderheid wat onrust is omtrent de gevolgen van de LEZ. Meer en meer Brusselaars ondervinden sinds begin dit jaar de impact en wachten ook met een bang hart op het gefaseerde verbod op diesel- en benzinewagens. Het ongenoegen daarover begint langzaam te gisten, zo schat het Vlaams Belang, zelfs bij de PS-aanhang. Dat is de Brusselse regering niet ontgaan en daarom wil men de volgende maanden zien hoe men de verschillende maatregelen tegen fileleed en milieuvervuiling in de nabije toekomst op elkaar kan afstemmen. Maar dat Gatz daarbij uitdrukkelijk het rekeningrijden noemt naast de LEZ en de vergroening van de autofiscaliteit is surreëel en noopt tot een reactie vanuit de Vlaamse regering zo stelt het Vlaams Belang: “Wil Gatz de autobezitter in Brussel deels compenseren ten koste van de autogebruiker uit Vlaanderen?“

Het Vlaams Belang wil paal en perk stellen aan het fanatisme van Groen en Ecolo, blijkbaar gevolgd door de liberaal Gatz, die Brussel zien als een eiland en hun ideeën willen doordrukken zonder de hoofdstedelijke rol van Brussel in acht te nemen. Dit ten koste van de Brusselaars en alle andere Vlamingen, zo klinkt het nog. De nefaste sociale aspecten van fiscale en andere maatregelen in verband met mobiliteit moeten eindelijk de nodige aandacht krijgen. Daarbij vallen nu vooral de effecten van de LEZ op. “Het Vlaams Belang zal ook nauwgezet toezien op het voornemen van de regering om de negatieve sociale gevolgen van de LEZ-zone te evalueren”, zo besluit Lootens-Stael.