Persberichten
donderdag, 02 jul 2020

Vlaams Belang herstelt Congomonument en kaart Arabische slavenhandel terug aan

De beeldenstorm die sinds enkele weken plaatsvindt onder impuls van enkele linkse protestgolven is volgens het Vlaams Belang Brussel “bijzonder hypocriet”. De partij vindt het immers zeer dubbel dat men vandaag in naam van de ganse bevolking verontschuldigingen moet aanbieden voor wat in een ver verleden is verricht door anderen, “en men tegelijkertijd zwijgt over de misdaden die vandaag nog steeds aan de gang zijn”. Dat de woorden ‘Arabische’ of ‘arabe’ van het Congomonument in het Jubelpark werden geschrapt, zijn wat dat betreft “symptomatisch voor deze hypocrisie”. Brussels Vlaams Belang-voorzitter en senator Bob De Brabandere en Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie) plaatsten ze daarom terug.

Het Congomonument in het Jubelpark (volledige naam: ‘Monument voor de Belgische pioniers in Congo’) beroert al enkele jaren de gemoederen in Brussel. Niet omwille van de Congoheisa waarmee we vandaag geconfronteerd worden, maar wel omwille van een inscriptie aan de linkerkant van het monument. Voluit staat daar immers geschreven: “L'héroïsme militaire belge anéantit l'Arabe esclavagiste / De Belgische militaire heldenmoed verdelgt den Arabische slavendrijver”.

Het is vooral het woord ‘arabe/Arabische’ - zeker zo dicht bij de Grote Moskee van Brussel - dat een doorn in het oog bleek van politiek correct Brussel, zo analyseert Vlaams Belang. In de jaren ’80 werd het voor het eerst weggebeiteld, waarna het even later terug tevoorschijn kwam. Sinds 2015 is het woord echter definitief verdwenen, omdat het als “kwetsend” werd bestempeld voor de gehele Arabische gemeenschap. Hypocriet, volgens Vlaams Belang, gezien de Arabische slavenhandelaars wel degelijk een historische rol van belang speelden tot dan toe in de regio. De partij plaatste de woorden dan ook symbolisch terug. “Immers, als voor de ene soort misdaden excuses moeten komen, waarom verwijderen we dan de andere?”

“Waarom die focus op Westerse fouten in een ver verleden en amper aandacht voor de grote mensenrechtenschendingen die vandaag plaatsvinden buiten de Westerse wereld zoals zelfs slavenhandel?”

“Europeanen moeten zich vandaag voor van alles en nog wat verontschuldigen, vaak voor zaken die in een ver verleden zijn gebeurd en waarmee wij vandaag niets te maken hebben”, vindt De Brabandere. “Die verontschuldigingscultus mag dus wel eens stoppen, wat niet wil zeggen dat de wreedheden uit het verleden moeten ontkend worden. Dat geldt voor Leopold II, maar ook voor andere boosdoeners. En al zeker voor misdaden, zoals slavernij, die tot op de dag van vandaag nog altijd verder blijven gaan in bepaalde contreien.”

“Er vinden schrijnende schendingen van de mensenrechten plaats tot op de dag van vandaag en dat dan vooral vooral in Afrika en de Arabische wereld”, verklaart Van Langenhove verder. “Daar wil men echter over zwijgen, want daarmee kan men het Westen niet culpabiliseren. Als we kijken naar de Global Slavery Index, zien we dat de grootste mensenrechtenschendingen en slavernij in het bijzonder zich vooral concentreren in Noord-Korea, de Arabische wereld en Afrika. Waarom richt men zich niet meer daarop in plaats van telkenmale het verre verleden van het Westen er bij te sleuren?”