Persberichten
maandag, 29 mei 2023

Vlaams Belang houdt ‘Doe ze Luisteren’-protestmeeting in Brussel

Deze namiddag vond in Brussel aan het Albertinaplein de ‘Doe ze Luisteren’-protestmeeting van het Vlaams Belang plaats. Zo’n drieduizend aanwezigen kwamen er samen om te luisteren naar de speeches van partijvoorzitter Tom Van Grieken en fractieleiders in respectievelijk het Vlaams Parlement en de Kamer Chris Janssens en Barbara Pas. “Als de Wetstraat niet wil luisteren naar de volksstraat, brengen wij de volksstraat naar de Wetstraat”, vat Van Grieken de meeting samen. “De mensen zijn het beu dat er niet naar hun stem geluisterd wordt en hun bekommernissen niet serieus genomen worden.” Het Vlaams Belang hield bovendien een pleidooi voor meer directe democratie door onder meer bindende referenda en een lager aantal parlementsleden.

Aan het Albertinaplein vlakbij het Centraal Station van Brussel verzamelden de sympathisanten van het Vlaams Belang om 14 uur. De meeting is het sluitstuk van de ‘Doe ze Luisteren’-wandeling waarbij Van Grieken op tien dagen tijd van Oostende naar Brussel trok. “Ik ben ongelofelijk tevreden dat ik dit gedaan heb”, zegt de voorzitter. “Ik heb de kans gehad om naar mensen vanuit alle lagen van de samenleving te luisteren. Mensen die steevast genegeerd worden door de politieke elite.” Er werden door de partij bussen ingezet van over heel Vlaanderen om de betogers naar Brussel te brengen. Daar wachtten ze samen op Van Grieken die zijn wandeltocht beëindigde op het Albertinaplein. 

“Van de Franstalige socialisten mag de hele wereld dagelijks in Brussel betogen, maar de populairste partij van Vlaanderen krijgt een verbod”

Voor de aankomst beet fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens de spits af. Hij sneerde naar Brussels burgemeester Philippe Close (PS) die de meeting initieel had verboden. Het Vlaams Belang stapte daarop naar de Raad van State en haalde haar gelijk. “Van de Franstalige socialisten mag de hele wereld dagelijks in Brussel betogen, maar de populairste partij van Vlaanderen krijgt een verbod”, aldus Janssens die meteen ook duidelijk maakte dat de meeting ook een aanklacht tegen de Vlaamse bestuurspartijen is. “Ook in Vlaanderen zitten we al vier jaar opgescheept met een regering bestaande uit drie partijen die de verkiezingen verloren: N-VA, cd&v en Open Vld.” Het Vlaams Parlementslid hekelde onder meer het stikstof- en klimaatbeleid van de Vlaamse regering, maar uitte ook zware kritiek op het lakse integratiebeleid van minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) en de subsidiëring van de Turkse moskeeën van Diyanet en Milli Görüs. 

Ook fractieleider in de Kamer Barbara Pas sprak het publiek toe. Ook zij hekelde het oorspronkelijke verbod van burgemeester Close en betreurde het PS-bestuur in de hoofdstad. Volgens Pas ligt het vertrouwen van de bevolking in de politieke leiders lager dan ooit. “En terecht”, stelt ze. “En dus besloot de paarsgroene Vivaldi-kliek van De Croo over te gaan tot drastische actie. Niet door te luisteren naar de stem van het volk. Niet door de Vlaming het rechtse beleid te geven waar hij voor gekozen heeft. Neen, door wat extra geld uit te geven aan een nieuw logo om België als merk te promoten. Deze regering luistert niet naar u. Ze lacht met u!” Pas besloot met een duidelijke boodschap een stem voor het Vlaams Belang niet weg te zetten als een negatieve proteststem. “Het is net een stem voor onze mensen. Voor meer veiligheid, voor leefbare dorpen en steden, voor hogere pensioenen en betaalbare energie. Het is een stem voor een eerlijke politiek en voor een echte democratie.”

“Als we hier vandaag staan, dan staan we hier voor alle Vlamingen die niet worden gehoord door de Bende van De Croo”

Tom Van Grieken werd op applaus onthaald toen hij arriveerde op het Albertinaplein. Van Grieken hekelde dat “de problemen waar de politieke elite mee bezig is, niet de problemen zijn waar de gewone Vlaming mee bezig is”. “De politieke elite is druk bezig ervoor te zorgen dat heel de wereld zich thuis voelt in Vlaanderen, maar geeft geen zier om het feit dat de Vlaming zich niet meer thuis voelt.” De voorzitter sprak over de mensen die hij had ontmoet tijdens zijn wandeltocht en de problemen waarover ze hem aanspraken. “Als we hier vandaag staan, dan staan we hier voor alle Vlamingen die niet worden gehoord door de Bende van De Croo. Voor ons zijn al die mensen geen deel van een zoveelste zielloze statistiek of anoniem cijfers. Voor ons hebben al die cijfers een menselijk gezicht en een persoonlijk verhaal.”

Van Grieken schoof een duidelijk eisenpakket naar voor. “Ten eerste willen we minder politici en meer democratie”, zei hij. “Er kan en er moet worden bespaard op het politieke systeem.” Het Vlaams Belang wil daarom onder meer het aantal parlementsleden halveren, de partijdotaties halveren en de provincies afschaffen. Een andere opvallende oproep is om de Vlaamse minister-president rechtstreeks te verkiezen en werk te maken van een Vlaamse kieskring. Als tweede eis schoof van Grieken een besparing op asiel en migratie en een herstel van de orde en veiligheid naar voor. “De asielfactuur zal dit jaar alleen al oplopen tot meer dan 1 miljard euro”, zei de voorzitter. “We moeten onze sociale zekerheid afschermen voor nieuwkomers en gezinshereniging verstrengen.” Ten derde wil het Vlaams Belang “minder België en meer Vlaamse koopkracht”. “Stop met de Waalse diefstal en stop met de transfers van Vlaams geld naar Wallonië”, besloot Van Grieken. “Investeer de middelen die daardoor vrijkomen in de koopkracht en in onze mensen. Het is niet de Vlaming die boven z’n stand leeft, het is de Belgische staat!

Herbekijk de protestmeeting