Persberichten
dinsdag, 13 feb 2024

Vlaams Belang interpelleert Brusselse regering over onverdoofd slachten

Foto: iStock. Vlaams Belang interpelleert Brusselse regering over onverdoofd slachten

Het Vlaams Belang zal de Brusselse minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi) interpelleren over een mogelijk verbod op onverdoofd slachten in het Brussels Gewest. De aanleiding is de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat een verbod zoals dat in het Vlaams en Waals Gewest bestaat niet strijdig is met de mensenrechten. “Dit bevestigt wat we al langer zeggen”, zegt Brussels fractieleider Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). “Een verbod is perfect mogelijk in Brussel en er staat niks in de weg om hier eindelijk ook in Brussel werk van te maken.”

Het Hof spreekt duidelijk tegen dat er sprake zou zijn van een inbreuk op de vrijheid van godsdienst of op het non-discriminatiebeginsel. Volgens het Vlaams Belang zijn nu alle garanties op Belgisch en federaal niveau vervuld om een verbod ook in Brussel in te voeren. “Het enige wat zou kunnen ontbreken is politieke moed”, aldus Lootens-Stael. “Wij strijden al jaren voor een verbod op onverdoofd slachten, ook in Brussel. Er had al onnoemelijk veel dierenleed vermeden kunnen worden als men naar ons had geluisterd en al eerder een verbod had ingevoerd.”

“Er had al onnoemelijk veel dierenleed vermeden kunnen worden als men naar ons had geluisterd en al eerder een verbod had ingevoerd”

Volgens Lootens-Stael is de invloed van islamitische organisaties op Brusselse parlementsleden groot. “Dat is de enige verklaring voor het uitblijven van een verbod op deze barbarij”, zegt hij. “Er werd daarbij steeds geschermd met het argument dat het tegen de vrijheid van godsdienst in zou gaan om onverdoofd slachten te verbieden. Maar dat argument is nu van tafel geveegd.”

Het Vlaams Belang diende alvast een interpellatieverzoek in bij Clerfayt. “Ik heb eigenlijk maar één eenvoudige vraag voor de minister”, besluit Lootens-Stael. “Welke stappen zal hij ondernemen om een verbod op onverdoofd slachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in te voeren?”