Nieuws
woensdag, 15 jun 2022

Vlaams Belang roept Brussel op om onverdoofd slachten te verbieden

De Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement dient met hoogdringendheid een voorstel van resolutie in waarin het Brussels Parlement opgeroepen wordt om het verbod op de onverdoofde slacht goed te keuren. “Vlaanderen heeft dit al bijna vijf jaar geleden verboden”, zegt hoofdindiener en fractieleider voor het Vlaams Belang Chris Janssens. “Het zou dan ook een absolute schande zijn als men in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel nog onnodig dierenleed blijft tolereren, louter om de moslimpopulatie te behagen.”

De Commissie Leefmilieu van het Brussels parlement heeft op woensdag 8 juni 2022 het voorstel voor een verbod op onverdoofd slachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verworpen. Zes leden stemden tegen het voorstel van ordonnantie, zes voor en drie onthielden zich, waardoor het voorstel dus uiteindelijk niet werd aanvaard. Op vrijdag 17 juni wordt het voorstel geagendeerd in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement waarbij het alsnog zou kunnen worden goedgekeurd. Zowel het Vlaamse als het Waalse Parlement keurden een verbod op onverdoofd slachten al in 2017 goed.

“De afgelopen decennia is in Europa en in Vlaanderen het bewustzijn gegroeid dat dieren niet onnodig mogen lijden en er is dan ook in onze samenleving een groot draagvlak voor een verbod op onverdoofd slachten”, zegt Janssens. “Bij de stemming in het Vlaams Parlement in 2017 werd dit zelfs, op één onthouding na, unaniem goedgekeurd.”

Alle Vlaamse partijen samen zouden Brussel moeten tonen dat we de barbaarse praktijk van onverdoofd slachten niet dulden”

Met dit voorstel van resolutie wil het Vlaams Belang het Brussels parlement oproepen om tijdens de plenaire vergadering op vrijdag 17 juni alsnog het verbod op onverdoofd slachten goed te keuren. “Als de andere Vlaamse partijen consequent willen zijn met zichzelf, moeten ze dit voorstel gewoon mee steunen”, aldus Janssens. “Het is niet te verantwoorden dat een verbod op onnodig dierenleed wel van kracht zou zijn in Vlaanderen, maar niet in de hoofdstad ervan.”

Dat een verbod op onverdoofd slachten in Brussel veel meer voeten in de aarde heeft, bewijst volgens Janssens de invloed van de islam op de Brusselse politiek. “De islamisering van Brussel valt gewoon niet te ontkennen waardoor de linkse partijen barbaarsheid blijven gedogen om hun islamitische achterban niet voor de borst te stoten. De Vlaamse partijen hebben nu de kans om hier tegen op te komen.”