Nieuws
vrijdag, 03 sep 2021

Vlaams Belang kant zich tegen EU-interventiemacht

Na de chaotische evacuatie uit Afghanistan roept de EU op om snel werk te maken van een Europese interventiemacht. Volgens het Vlaams Belang lijkt het er meer en meer op dat alle middelen voor de EU-elite goed blijken om de soevereiniteit van de lidstaten te ontmantelen. “Wij zijn tegen een Europese interventiemacht die weer op logge bureaucratie zal uitdraaien”, reageert Europarlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). “Europa kan zijn belangen beter verdedigen als de lidstaten defensie terug als een kernbevoegdheid zien en eindelijk weer investeren in de opbouw van hun capaciteit.”

Europarlementslid Guy Verhofstadt (Open Vld) riep vorige week op tot de vorming van een Europees leger. Ook Europees Commissaris Thierry Breton vindt een Europees leger onontkoombaar en Josep Borrell, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid van de EU betreurde in een gesprek met een Italiaans dagblad en op Twitter dat de Europese Unie niet in staat gebleken is 6.000 manschappen naar Kaboel te sturen om “er onze belangen te verdedigen”.

“De middelen die de EU in dergelijke projecten steekt zouden beter besteed zijn in de versterking van de defensiecapaciteit van de lidstaten”

Volgens het Vlaams Belang is de oproep om een EU-leger of interventiemacht dat als gewapende arm van een autonoom EU-buitenlands beleid - dat geen verantwoording moet afleggen aan de lidstaten en zelfs tegen de belangen van individuele lidstaten zou kunnen ingaan - en dat de EU in staat moet stellen om in alle uithoeken van de wereld op te treden, niet nieuw. “Maar gelijkaardige initiatieven draaiden in het verleden al op niets uit”, reageert Vandendriessche. De Europese Commissie mag dan wel kampioen zijn in het usurperen van lidstaatbevoegdheden, maar kan haar eigen projecten niet succesvol voltooien. Zo is het EU-grensbewakingsagentschap Frontex vooral een logge bureaucratie en staan de lidstaten uiteindelijk zelf in voor de bescherming van de buitengrens van de Unie. “De middelen die de EU in dergelijke projecten steekt zouden beter besteed zijn in de versterking van de defensiecapaciteit van de lidstaten, niet in een eengemaakte interventiemacht.”

Het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat Europa zijn belangen beter kan verdedigen als de lidstaten defensie terug als een kernbevoegdheid zien en eindelijk weer investeren in de opbouw van hun capaciteit. “Militaire samenwerking - zoals tussen de Benelux-landen - verloopt het efficiëntst op intergouvernementele basis”, argumenteert Vandendriessche. De Europese militaire autonomie is het meest gebaat bij nauwe samenwerking tussen de natiestaten - meteen ook het niveau waar de democratische legitimiteit het grootst is. “De veiligheid van Europa en van de lidstaten heeft weinig baat bij fanatici die met het Verenigd Koninkrijk meteen ook de grootste defensiecapaciteit van de EU weggejaagd hebben.”

Tot slot stelt Vandendriessche dat het aan de Europese natiestaten is om op soevereine basis en in onderlinge samenwerking, hun veiligheid te verdedigen, hun grenzen, burgers en hun belangen te beschermen en hun defensiecapaciteit te verhogen. “Het is evenzeer een opdracht van de natiestaten om hun inspanningen voor Onderzoek en Ontwikkeling op het gebied van defensie op elkaar af te stemmen”, besluit Vandendriessche. “Defensie en veiligheid zijn bevoegdheden die exclusief bij de lidstaten thuishoren.”