Nieuws
woensdag, 08 jun 2022

Vlaams Belang keurt EU-genderquota bij bedrijven af

Het Vlaams Belang keurt het dinsdag door het Europees Parlement en de Raad bereikte akkoord over genderquota in het bedrijfsleven af. “Concreet betekent het akkoord dat beursgenoteerde bedrijven tegen 2026 een genderevenwicht in het bestuur moeten hebben, wat zal worden afgedwongen door genderquota”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). “Dit is een zoveelste voorbeeld van Europese dwingelandij.”

“Volgens het akkoord krijgen beursgenoteerde bedrijven vier jaar tijd om minstens 40 procent van de niet-uitvoerende bestuursfuncties of 33 procent van de bestuursfuncties in te vullen door vrouwen”, aldus Vandendriessche. “Voorts eist de Europese Unie ook een informatieplicht van bedrijven over het genderevenwicht in hun bestuur. Bedrijven die niet transparant zijn, worden afgedreigd met boetes en gerechtelijke procedures.”

“Genderquota gaan in tegen gezond en vrij ondernemerschap”

“Maar de overheid, en al zeker de Europese Unie, heeft het recht niet om tussen te komen in de benoemingsprocedure of het aanwervingsbeleid van private bedrijven”, vervolgt Vandendriessche. “Bij het Vlaams Belang verdedigen we gezond, vrij ondernemerschap en menen we dan ook dat bedrijven vooral zelf horen te kiezen wie ze precies aan de knoppen willen. Met deze excessieve vorm van overheidsinmenging overschrijdt de EU een grens.”

“En daarnaast kunnen we ons de vraag stellen of genderquota wel wenselijk zijn, zowel voor het bedrijfsleven als voor vrouwen”, aldus nog Vandendriessche. “Wij berusten er in dat bedrijven autonoom keuzes maken en mensen uitkiezen op basis van hun competentie, niet hun geslacht. Vrouwen aan de top willen die top overigens bereiken op basis van hun persoonlijke verdienste, niet omwille van politieke dwangmaatregelen.”

“Er is een duidelijke trend zichtbaar in deze beslissing”, besluit Vandendriessche. “De Europese Unie overspeelt haar hand. Ze vormt niet alleen een bedreiging voor de soevereiniteit en vrijheid van de lidstaten, maar nu ook voor de vrijheid van ondernemerschap.”