Persberichten
dinsdag, 06 okt 2020

Vlaams Belang keurt praktijktesten op school resoluut af

Naast praktijktesten op de huurmarkt en bij sollicitaties pleiten Groen en sp.a nu ook voor het invoeren van dit systeem bij de inschrijvingen in scholen. Aanleiding hiervoor is een onderzoek dat toonde dat kinderen van allochtone ouders zogenaamd minder goed geholpen worden om hun kind in te schrijven in de kleuterklas. Groen en sp.a kregen opvallend veel bijval bij Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi. Het Vlaams Belang reageert echter verbolgen op de Orwelliaanse plannen van deze paarsgroene alliantieZe gebruiken een tendentieus onderzoek om hun multiculturele agenda door te drukken en de vrijheid van de scholen te beknotten.

Maandag werd in de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement de kwestie rond discriminatie bij inschrijvingen in het basisonderwijs bediscussieerd. Dit naar aanleiding van een VUB-onderzoek dat stelde dat kleuters van allochtone ouders tot 30 procent minder kans hebben om toegelaten te worden tot een school. Hiervoor werd een reeks brieven van fictieve ouders naar directies verstuurd, met daarbij een categorie autochtone versus allochtone ouders. Echter, bij de opzet van dit onderzoek waren veel kritische kanttekeningen te maken vindt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang).

Praktijktesten op de scholen? “Paarsgroen zit niet enkel federaal aan de knoppen”

Het versturen van de brieven gebeurde via een systeem van ‘unmatched testing’ en dus kreeg iedere directeur maar één variant van de brief, aldus Laeremans. Dat is veel minder betrouwbaar dan ‘matched testing’, waar elke directeur er minstens twee zou hebben gekregen. Ook de timing van het onderzoek is opmerkelijk: de brieven werden verzonden eind augustus. Op dat moment hebben ouders hun kinderen al ingeschreven en zitten de meeste scholen dus vol. Scholen hebben dan ook de handen vol met voorbereiding voor 1 september”.

Het Vlaams Belang vermoedt dat men gewoon zocht naar de bevestiging van de eigen hypothese, namelijk dat directies enkel blanke middenstandskinderen zouden willen. Ook minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) onderkende deze bedenkingen en stelde dat het onderzoek onterecht beschuldigend is en het onze basisscholen stigmatiseert.

Vlaams Parlementsleden Elisabeth Meuleman (Groen) en Hannelore Goeman (sp.a) wuifden deze wetenschappelijke bekommernissen echter weg en pleiten onomwonden voor praktijktests. Sihame El Kaouakibi (Open Vld) wil als variant hierop dat de onderwijsinspectie systematisch nagaat of de scholen niet discrimineren bij inschrijving. “Het verschil tussen Groen, sp.a en Open Vld is meer en meer enkel een laagje vernisverf”, besluit Laeremans. Paarsgroen zit niet enkel in het federaal parlement aan de knoppen. Wij gaan ons echter blijven verzetten. Praktijktesten beknotten de autonomie van onze scholen en versterken Big Brother-gewijs onnodig de staatscontrole op het onderwijspersoneel.”