Persberichten
woensdag, 18 nov 2020

Vlaams Belang kritisch over decreet Somers geloofsgemeenschappen

Het Vlaams Belang heeft grote bedenkingen bij het nieuwe decreet inzake de erkenning en het toezicht op de geloofsgemeenschappen zoals dit vrijdag door de regering werd goedgekeurd. Wat zeker is, is dat 47 extra moskeeën op korte termijn subsidies kunnen ontvangen van de overheid. Wat betreft de strijd tegen het extremisme en de buitenlandse inmenging valt echter te vrezen dat dit decreet een slag in het water zal zijn, beweert de partij. Extremistische en door buitenlandse overheden gecontroleerde moskeeën niet subsidiëren volstaat overigens niet. Deze moskeeën moeten simpelweg gesloten worden”, zo zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens.

Voor het Vlaams Belang wekken de plannen van minister van Integratie Bart Somers (Open Vld) weinig vertrouwen omwille van twee grote redenen:

  • De naleving van de nieuwe ‘strengere’ erkenningsvoorwaarden leiden er vooral toe dat de bestuursleden en bedienaars van de erediensten een hele reeks ‘verklaringen op erewoord’ zullen moeten ondertekenen om erkend te worden (artikel 7): dat er geen buitenlandse financiering ontvangen wordt, dat niemand zich kan onttrekken aan de mensenrechten en de Grondwet, enzoverder. De ervaring leert echter verklaringen op eer weinig waard zijn wanneer mensen niet te goeder trouw zijn.
  • Om de naleving van de erkenningsvoorwaarden te controleren wordt er een screeningsdienst ingezet (kostprijs: € 3.000.000/jaar!) bemand met 19 personeelsleden waarbij wordt uitgegaan van “een jaarlijkse controle van 1.500 besturen van de eredienst”. De screeningsdienst zal zich dus niet alleen focussen op problematische moskeeën, maar ook moeten bezighouden met de zinloze opvolging van de liefst 1.602 erkende katholieke kerken. Volgens het Belang is dit meer zinloze bureaucratie dan een efficiënte organisatie van controle.

Chris Janssens: “Enige resultaat dreigt te zijn dat op korte termijn 47 extra moskeeën subsidies kunnen ontvangen.”

Anderzijds vreest het Belang dat het nieuwe decreet gebruikt wordt om de subsidiëring van maar liefst 47 nieuwe moskeeën er versneld door te jagen. Geloofsgemeenschappen moeten in principe voorafgaand aan de erkenning een wachttijd van vier jaar doorlopen. Via overgangsbepalingen wordt echter een versnelde procedure geregeld voor de erkenning van geloofsgemeenschappen die reeds vóór 1 juli 2019 een erkenningsaanvraag indienden.

“Het gaat om maar liefst 47 moskeeën die aldus versneld erkend kunnen worden (naast 12 protestantse en orthodoxe kerken)”, aldus nog Janssens. “Het aantal gesubsidieerde moskeeën dreigt daarmee bijna te verdriedubbelen: van 27 nu naar 74. Deze versnelde erkenningsprocedure doet de vraag rijzen in hoeverre het de Vlaamse regering echt menens is met een grondig onderzoek naar de naleving van de erkenningsvoorwaarden”.

Meer fundamenteel blijft het Vlaams Belang zich verzetten tegen de subsidiëring van moskeeën in Vlaanderen. “Je kan niets aantonen met verklaringen op eer als het gaat over subversieve moskeeën. Overigens mogen we ons niet tevreden stellen met de vaststelling dat extreme moskeeën of moskeeën die onder toezicht staan van buitenlandse regimes desgevallend geen subsidies meer zouden ontvangen”, besluit Janssens. “Voor het Vlaams Belang hebben deze moskeeën – denk aan de Turkse Diyanetmoskeeën die de lange arm van Erdogan zijn en de integratie actief tegenwerken – simpelweg geen plaats in Vlaanderen. Zij moeten niet alleen drooggelegd, maar gesloten worden.”

Het Vlaams Belang had over de effectiviteit van de nieuwe regels voor geloofsgemeenschappen overigens graag woensdag - vandaag - een actuadebat gehouden in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Geen enkele andere partij zegde echter zijn steun hiervoor toe.