Persberichten
vrijdag, 21 aug 2020

Vlaams Belang kritisch over strengere mondmaskerplicht bij opstart van de scholen

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) besliste vorige week samen met de virologen en vertegenwoordigers uit het onderwijsveld dat alle leerlingen op 1 september naar school mogen. Na eerste week kunnen er echter aanpassingen gebeuren in gemeenten met veel besmettingen. Vandaag vond hierover een gedachtewisseling plaats met de minister in de onderwijscommissie van het Vlaams Parlement. Vlaams Belang-vertegenwoordigers Roosmarijn Beckers en Jan Laeremans toonden zich er tevreden met de volledige fysieke heropstart van het onderwijs, maar hekelden de strengere mondmaskerplicht in het secundair onderwijs.

De Vlaams Belang-fractie is opgelucht dat minister Weyts besloten heeft om het oorspronkelijke scenario in code geel van slechts vier op vijf dagen fysiek les in het secundair onderwijs op te bergen. “Ten behoeve van de kwaliteit van ons Vlaams onderwijs, de ontwikkelingskansen van iedere leerling en hun sociale competenties is het van groot belang dat de scholen op volle capaciteit starten”, verklaart Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “Dit biedt perspectief en hopelijk ook motivatie aan directies, leerkrachten, leerlingen en ouders. Deze motivatie zal broodnodig zijn gezien de leerachterstand die veel jongeren vorig schooljaar hebben opgelopen door de schoolsluiting.”

Dit betekent natuurlijk dat op school coronamaatregelen gehandhaafd worden. Een van deze maatregelen die voorgeschreven worden in de vernieuwde corona-draaiboeken is de mondmaskerplicht in het secundair onderwijs die door het kabinet Weyts aangescherpt is. Waar in de oorspronkelijke plannen sprake was dat mondmaskers door de leerlingen enkel moesten worden gedragen wanneer men zich beweegt in de school, is dit gewijzigd naar een volledige mondmaskerplicht in de binnenruimtes van de school (uitzonderingen zijn de sportzalen tijdens de les lichamelijke opvoeding en de refter tijdens het middagmaal).

Vlaams Belang: “Mondmaskerplicht bij verplaatsing zinvol, maar waar is het nut van maskers voor leerlingen die in de klas zitten en afstand bewaren?”

Onderwijsexperts zoals pedagoog Bert Smits haalden al aan dat het dragen van een mondmasker de lesoverdracht bemoeilijkt, zeker voor zwakkere leerlingen. Ook de Vlaamse Scholierenkoepel uitte dezelfde bezorgdheden. Vlaams Parlementslid Jan Laeremans sluit zich aan bij de kritiek. “Het is niet bevorderlijk voor de concentratie en communicatie als men als leerling gedurende 7 à 8 lesuren per dag met een mondmasker op moet zitten, aldus Laeremans. “Maar bovenal: als leerlingen neerzitten in de klas en de afstandsregels worden nageleefd, is het masker onnuttig.” 

Wij menen dat in onderwijs dezelfde regels zouden gehanteerd moeten worden als in de horeca: wanneer men neerzit kan het mondmasker af, verplaats je je dan moet het op”, zo besluit Laeremans, verwijzend naar voorbeelden van scholen in Duitsland en Nederland. “Indien men deze regel hanteert gecombineerd met een gerichte testing-strategie, het zoveel mogelijk behouden van afstand en klasbubbels en een goede verluchtingkan het besmettingsrisico voldoende verkleind worden.” Vlaams Belang pleit in dit kader ook voor de verdere ontwikkeling van snelle corona-speekseltesten, en het installeren van CO2-meters in de klassen.