Persberichten
vrijdag, 12 mei 2023

Vlaams Belang kritisch voor vernieuwd Vlaams klimaatplan

De Vlaamse regering bereikte vandaag een akkoord over een vernieuwd klimaatplan. De doelstelling is om tegen 2030 40 procent minder CO₂ uit te stoten dan in 2005.  Het Vlaams Belang reageert sceptisch. “We zijn tevreden dat mede door onze druk het rekeningrijden alvast tijdelijk van tafel is geveegd”, zegt Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang). Anderzijds zal dit zoveelste klimaatplan het leven van de Vlamingen weer duurder en onvrijer maken. Terwijl de impact op het klimaat onmeetbaar en verwaarloosbaar zal zijn.”

De nieuwe doelstelling van de Vlaamse regering ligt 7,4 procent hoger dan de vorige. Het Vlaams Belang vindt deze vernieuwde doelstellingen opmerkelijk. “De regering slaagt er ondanks de talloze maatregelen nog niet in de vorige doelstellingen te halen en legt nu al weer strengere normen op tafel”, aldus Van Rooy. “En tegelijkertijd weerklinkt dat ook dit nog niet zal volstaan. In plaats van de CO₂-uitstoot zou men beter proberen om tegen 2030 de energiefactuur met 40 procent te doen dalen.”

Volgens het Vlaams Parlementslid is het een illusie dat dit nieuw klimaatplan een significante impact zal hebben op de klimaatverandering. “Vlaanderen staat in voor maar 0,18% van de wereldwijde CO2-uitstoot”, klinkt het. “Deze maatregelen zullen geen meetbare en alleszins een verwaarloosbare impact hebben op het klimaat. Ze zullen echter wel een negatieve impact hebben op het leven en de portemonnee van de Vlamingen.”

“Men zou beter proberen de energiefactuur met 40 procent naar beneden te halen tegen 2030 in plaats van de CO₂-uitstoot”

De partij waarschuwt ervoor dat dit klimaatplan van de regering het leven van de Vlamingen nog duurder dreigt te maken. “Mede onder druk van de Europese Unie zal alles duurder worden”, zegt Van Rooy. “Autorijden, vliegtuigreizen, energie, wonen en ook voeding zullen door dit soort klimaatmaatregelen aanzienlijk in prijs stijgen. Zo zal de Vlaamse regering de EPC-normen stapsgewijs verstrengen, wat (ver)bouwen nóg duurder zal maken. De subsidies die daartegenover staan, zijn slechts een druppel op een hete plaat.”

De Vlaamse regering wil ook verder inzetten op windenergie op land. Ze wil het gemakkelijker maken om windturbines te bouwen en procedures tegen zulke gigantische installaties veel sneller - binnen de negen maanden - afgehandeld zien. “Dit zal leiden tot meer landschapsvervuiling, het verpesten van natuur, het verdwijnen van open ruimte en overlast voor veel mensen”, zegt Van Rooy. “Het draagvlak in Vlaanderen voor gigantische windturbines op land is volledig weg, en bovendien heeft windenergie een zeer lage energiedichtheid, het is gewoonweg niet efficiënt.”

Het Vlaams Belang is wel tevreden dat het rekeningrijden voorlopig (?) geen onderdeel uitmaakt van de klimaatplannen. “Enkele weken geleden was dit binnen de Vlaamse regering nochtans alweer op tafel gelegd”, vervolgt Van Rooy. “Ons stevig oppositiewerk maakte blijkbaar indruk, maar we blijven uiteraard uiterst waakzaam.” Het Vlaams Parlementslid klaagt tot slot aan wat hij “de klimaatregelneverij van deze Vlaamse regering” noemt. “Heel wat zaken zullen de komende jaren worden verboden. Denk aan de stookolie- of gasketel en de auto met verbrandingsmotor. En wat niet verboden is, wordt verplicht, zoals woningrenovatie, de warmtepomp en de elektrische wagen.”