Persberichten
woensdag, 01 mrt 2023

Vlaams Belang lanceert Europese resolutie voor opvang in eigen regio

Foto: iStock. Vlaams Belang lanceert Europees wetsvoorstel voor opvang in eigen regio

Onder impuls van Vlaams Belang lanceert een groep van achtentwintig Europese Parlementsleden een resolutie om asielcentra buiten de Europese Unie te installeren. Er kwam brede steun voor het voorstel vanuit de fractie Identiteit en Democratie (ID) waarin het Vlaams Belang zetelt, maar ook vanuit de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR).

“Deze brede steun komt op het gepaste tijdstip”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). “In september, oktober én november werd de kaap van de 100.000 asielaanvragen in EU-lidstaten aangetikt. Overal in de Europese Unie beseft men dat dit de ergste asielcrisis is sedert 2015-16.” Ook België blijft niet gespaard volgens Vandendriessche. “Ook in dit land merken we dat er een asielcrisis gaande is, kijk maar naar de taferelen in de Paleizenstraat in Schaarbeek, de dwangsommen die rusten op het kabinet-De Moor en de noodlottige opvang van asielzoekers - voornamelijk jongemannen - in hotels.”

“Asielrecht is geen verblijfsrecht”

“Onze resolutie strekt ertoe asielcentra buiten de Europese Unie te installeren”, vervolgt het Europees Parlementslid. “Lidstaten als Denemarken zoeken al langer een oplossing buiten de EU.” Recent was er nu ook in Nederland een Kamermeerderheid die opriep om opvangcentra buiten de EU te plaatsen. Rwanda werd daarbij reeds genoemd als potentiële partner. “Een evolutie die we toejuichen. In beginsel moet de opvang van asielzoekers altijd eerst in eigen regio gebeuren. Asielrecht mag immers niet verward worden met verblijfsrecht.”

Vandendriessche wil op deze evolutie voortbouwen: “De Europese Commissie moet lidstaten bijstaan in het opzetten van centra buiten de EU. Voorts moeten partnerschappen met derde landen absoluut verder onderzocht worden.” De brede steun voor het wetsvoorstel toont volgens hem aan dat de tijd rijp is voor een dergelijke aanpak van de asielcrisis. “De mensen zijn het zat. Ik ben dan ook verheugd dat ook collega’s van de ECR-fractie zich achter dit voorstel schaarden. Als beide fracties in Europa de krachten bundelen, moet dat zeker ook bij ons kunnen Het is te betreuren dat N-VA dergelijke initiatieven nooit steunt.”