Persberichten
donderdag, 08 jun 2023

Vlaams Belang lanceert ‘immigratiebarometer’

Het Vlaams Belang lanceert vandaag een nieuwe website waar de belangrijkste cijfers over asiel en migratie in België geraadpleegd kunnen worden. De zogenaamde immigratiebarometer is volgens de partij noodzakelijk bij gebrek aan overzichtelijke en correcte cijfers. Bij zijn aantreden in oktober 2020 kondigde toenmalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi (cd&v) aan werk te zullen maken van ‘transparante en toegankelijke cijfers’ en een website. Een belofte die ook zijn opvolger Nicole de Moor (cd&v) herhaalde. “Als deze regering de bevolking niet op een overzichtelijke en correcte manier inlicht over asiel en migratie, doet het Vlaams Belang het voor haar”, aldus voorzitter Tom Van Grieken.

Het Vlaams Belang wil met de immigratiebarometer de meest relevante cijfers over asiel en migratie bundelen. Het gaat om officiële en verifieerbare cijfers, waaronder cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel, het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en cijfers die de partij zelf opvroeg bij het kabinet van de Moor. 

“Momenteel zijn cijfers met betrekking tot asiel en migratie slechts versnipperd voorhanden, en wordt het grotere plaatje nergens gecentraliseerd bijgehouden.”

“Wie vandaag de concrete impact wil meten van de asiel- en migratiedruk van de afgelopen jaren, moet verschillende bronnen raadplegen”, zegt Van Grieken. “Momenteel zijn cijfers met betrekking tot asiel en migratie slechts versnipperd voorhanden, en wordt het grotere plaatje nergens gecentraliseerd bijgehouden.” Staatssecretaris de Moor en haar voorganger Mahdi beloofden in hun beleidsverklaring “een nieuwe website met volledige, heldere en geactualiseerde gegevens over migratie in België”. “Daar hebben we tot op vandaag niks van gezien, dus hebben wij het zelf gedaan”, klinkt het bij het Vlaams Belang. 

“De asiel- en migratiedruk is groter dan ooit”, besluit Van Grieken die ook verwijst naar de cijfers die Statbel vandaag publiceerde en waaruit blijkt dat er 116.554 inwoners bijkwamen op een jaar tijd door migratie. “Alle parameters staan op rood. De asieldruk blijft aanhouden, de zogenaamde gezinshereniging is meer dan ooit het belangrijkste immigratiekanaal, het totale migratiesaldo van de afgelopen twintig jaar overschrijdt ondertussen vlot het miljoen. De impact van de massamigratie op leeflonen, inactiviteit en de samenstelling van de gevangenisbevolking zijn onmiskenbaar. We moeten nu ingrijpen als we het tij nog willen keren, maar de regering lijkt de sense of urgency niet in te willen zien.”