Persberichten
zaterdag, 27 mrt 2021

Vlaams Belang legt België op rooster in Raad van Europa over COVID-maatregelen

België zondigt met zijn coronamaatregelen of toch minstens de manier waarop die geïmplementeerd worden niet alleen tegen de eigen grondwet, maar ook tegen het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Althans, dat stelt Vlaams Belang-senator Bob De Brabandere, die samen met zijn fractie in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - EC/DA het initiatief neemt om België hierover op de rooster te leggen. Hij diende er samen met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken een motie over in. De partij gaat nu op zoek naar de vereiste 50 handtekeningen van andere parlementsleden om het onderwerp op de dagorde te zetten.

In 1949 werd de Raad van Europa opgericht. Dit orgaan, dat thans 47 lidstaten telt, is géén onderdeel van de Europese Unie en moet niet verward worden met de Raad van de Europese Unie of de Europese Raad. De Raad van Europa heeft zichzelf als doel voorgenomen om de eenheid tussen de lidstaten, met name door het sluiten van onderlinge verdragen, te stimuleren. Het belangrijkste daarvan is het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), dat door alle lidstaten is getekend. Burgers kunnen zich beroepen op bepalingen in het EVRM bij een belangrijk orgaan van de Raad van Europa: het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens Vlaams Belang-afgevaardigden Bob De Brabandere en Tom Van Grieken is het net tegen dat EVRM dat België vandaag zondigt met de coronamaatregelen en de manier waarop die in België gehandhaafd worden.

De Brabandere (Vlaams Belang): “Motie moet hypocrisie van België rond mensenrechten aan de kaak stellen”

“In de Raad van Europa ontpoppen de verschillende leden van de Belgische delegatie als grote verdedigers van de mensenrechten”, licht De Brabandere toe. “Uiteraard wijst men terecht op schendingen van de mensenrechten in onder meer Rusland. Maar men moet ook in eigen boezem durven kijken: in België gaan verschillende coronamaatregelen, en de manier waarop ze gehandhaafd worden, lijnrecht in tegen het EVRM.”

Van Grieken en De Brabandere namen daarop het initiatief om een motie in te dienen waarin deze situatie aan de kaak wordt gesteld. De partij loopt niet hoog op met supranationale organisaties die lidstaten de les gaan spellen, maar wil met deze motie de hypocrisie van België aanklagen. Om de motie op de agenda te plaatsen, moeten 50 leden van de assemblee de motie mee ondertekenen. “Indien we aan de vereiste handtekeningen komen, dan zal deze motie en dus de situatie in België besproken worden in de mensenrechtencommissie van de Raad van Europa”, aldus nog De Brabandere. “Ik hoop dat dat als signaal kan tellen bij de excellenties in België en men gaat beseffen dat de grondrechten van burgers niet zomaar een vodje papier zijn.”