Persberichten
donderdag, 02 feb 2023

Vlaams Belang legt uitbuiting in de platformeconomie mee aan banden

Vandaag stemde het Europees Parlement over een verbetering van de arbeidsvoorwaarden bij platformwerk. Deze sector komt al geruime tijd in opspraak omwille de slechte arbeidsvoorwaarden en het gebrek aan algoritmische transparantie. “Platformen zoals Uber, Takeaway, en dergelijke meer, laten hun arbeidskrachten bewust in de grijze zone van schijnzelfstandigheid om zo de arbeids- en socialezekerheidsrechten te omzeilen,” aldus Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). “Dit voorstel zorgt voor zekerheid op vlak van arbeidsstatus en verplicht de platformen tot algoritmische transparantie.” Alle Vlaamse partijen stemden voor, behalve N-VA die tegen stemde en PVDA die niet aanwezig was bij de stemming.

Mensen die platformwerk verrichten hebben de status van zelfstandige, maar dat strookt vaak niet met hun arbeidsvoorwaarden. Het feit dat de arbeidsstatus eigenlijk verkeerd wordt gekwalificeerd, heeft in de hele Europese Unie al geleid tot tal van rechtszaken. “Deze schijnzelfstandigen genieten niet de onafhankelijkheid van zelfstandigen bij het kiezen van hun klanten, het vaststellen van hun beloning en de organisatie van hun werkzaamheden,” licht Vandendriessche toe. “Bovendien dragen ze wel het ondernemingsrisico van het arbeidsplatform, terwijl ze niet de rechten en bescherming genieten die werknemers met een dienstverband kennen.”

“De platformen en hun sterke lobbygroepen zullen niet meer kunnen ontkomen aan hun wettelijke verplichtingen”

Schijnzelfstandigheid in de platformeconomie werkt volgens het Vlaams Belang onzekerheid, lage lonen, veiligheidsrisico’s en de miskenning van alle uit de arbeidsstatus voortvloeiende rechten, sociale bescherming incluis, in de hand. “Het invoeren van een weerlegbaar wettelijk vermoeden van de arbeidsverhouding om de rechten van werkenden te beschermen en aan hen de juiste arbeidsstatus toe te kennen, is de juiste manier om sociale uitbuiting te vermijden,” stelt Vandendriessche. “Zonder daarbij te raken aan echte zelfstandigen, roepen we hiermee ook een halt toe aan de welig tierende illegale tewerkstelling in deze sector. De platformen en hun sterke lobbygroepen zullen hun arbeidskosten en wettelijke verplichtingen niet meer kunnen omzeilen.”

Mensen die platformwerk verrichten, gaan akkoord met de arbeidsvoorwaarden die platformen eenzijdig vaststellen met behulp van systemen voor (semi-)geautomatiseerde monitoring en besluitvorming. Hierdoor zijn ze zich niet bewust van de werking van het algoritme en de daardoor genomen besluiten. Die besluiten gaan over hun arbeidstijden, de aan hen toegewezen klanten, de evaluatie van hun prestaties, de waarborgen voor hun gezondheid en veiligheid, en zelfs de toegang tot werk. “Werknemers die te maken hebben met algoritmisch beheer en hun vertegenwoordigers moeten van tevoren alle elementen weten die van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarden en de gezondheid en veiligheid op het werk”, besluit Vandendriessche. “Zo kunnen ze een beeld te vormen van de werking van het algoritme en daarover als groep onderhandelen. Wij kiezen niet voor een hyperflexibel globalistisch model waarbij altijd iemand te vinden zal zijn die zijn arbeid voor minder salaris en sociale zekerheid moet verkopen. Wij kiezen voor bestaans- en werkzekerheid. Sociaal, maar niet socialistisch.”