Persberichten
woensdag, 28 jun 2023

Vlaams Belang maakt brandhout van federale begroting

De federale begroting valt voor het Vlaams Belang op geen enkele manier goed te keuren. Kamerlid Wouter Vermeersch wees vandaag op de vele tekortkomingen in de begrotingscontrole van de federale regering. “Er wordt bezuinigd op de zwaksten in onze samenleving, er ontbreken structurele hervormingen en de toekomstige risico's worden genegeerd”, stelde Vermeersch. “Dit alles getuigt van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheid en visie van deze regering.”

Vermeersch hekelde het wanbeleid, de struisvogelpolitiek en het schuldig verzuim vanwege de federale regering. “Vivaldi weigert steeds weer haar verantwoordelijkheid te nemen”, zo legde het Kamerlid de vinger op de wonde. “De pensioenen in dit land blijven veel te laag, de belastingen veel te hoog, onze energiebevoorrading is onzeker, en van de geplande politieke vernieuwing is geen sprake. Na 2,5 jaar paars-groen heeft dit land geen marge, geen buffer meer om een volgende schok op te vangen.”

“Alle indicatoren staan op rood”

Voor het Vlaams Belang staat vast dat bij een storm het Belgische schip, als allereerste van de Europese vloot, averij zal oplopen. “Alle indicatoren staan immers op rood”, merkte Vermeersch op. “Dit land heeft een tekort dat alleen in voormalige Oostbloklanden zoals Bulgarije en Slovakije groter is. Er is een exploderende overheidsschuld, we hebbende hoogste overheidsuitgaven en er is amper nog economische groei.”

“De volgende federale regering, wie er ook van zal mogen deel uitmaken, zal op zoek moeten gaan naar vele miljarden. De immense facturen van de vergrijzing, de rentelasten en de migratie zullen de komende jaren alleen nog verder oplopen”, waarschuwde Vermeersch tot slot. “Het Europese strafbankje en de guillotine van financiële markten wenken. Het is een tikkende tijdbom en een kwestie van tijd tot die financiële markten en de internationale context dit land het mes op de keel zullen zetten en de regeringen van dit land zullen dwingen om pijnlijke keuzes te maken. Voor het Vlaams Belang is die keuze echter heel duidelijk: enkel een vrij Vlaanderen waar onze mensen op de eerste plaats komen kan ons redden."