Persberichten
dinsdag, 12 dec 2023

Vlaams Belang mobiliseert buurtbewoners tegen Schaarbeeks asieldorp

Het Vlaams Belang reageert verheugd op de burgerinterpellatie in de Schaarbeekse gemeenteraad tegen de opening van een asieldorp in Schaarbeek. Ondanks de tegenreacties van vele bezorgde buurtbewoners en de intensieve campagne van het Vlaams Belang, ging het centrum afgelopen maand toch open. “Een slag in het gezicht van de buurtbewoners, die zonder raadpleging voor voldongen feiten geplaatst werden”, reageert Dominiek Lootens-Stael, fractievoorzitter in het Brussels Parlement. “De burgerinterpellatie die tot stand kwam na de mobilisatie van het Vlaams Belang moet dan ook met de nodige ernst behandeld worden door de Schaarbeekse gemeenteraad. Wij blijven steevast kiezen voor de belangen van onze mensen!” 

De partij voerde twee maanden actief campagne om de burgers te informeren over de opening van een opvangcentrum in de leegstaande containers gelegen op de hoek van de Henri Evenepoelstraat en de Jacques Georginlaan. Deze containers waren oorspronkelijk bedoeld om Oekraïense families op te vangen, maar werden in de praktijk nooit bezet. Het Brussels Gewest besloot in samenspraak met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) om er vluchtelingen in op te vangen. “In de praktijk gaat het om 120 alleenstaande mannen, voornamelijk afkomstig uit Afrika en het Midden-Oosten”, vervolgt Lootens-Stael. “De kans op ernstige neveneffecten is reëel. Dat is in het verleden al gebleken toen het opvangcentrum in de Leuvensesteenweg openging en de wijk geconfronteerd werd met een ongeziene stijging van de overlast en criminaliteit”. 

“Indien er in de komende weken incidenten plaatsvinden, zal de verantwoordelijkheid ondubbelzinnig bij de gemeente liggen. Deze heeft niets ondernomen om het centrum tegen te houden”

De buurtbewoners werden op geen enkel moment geïnformeerd, noch betrokken bij de beslissing om de containers te gebruiken voor de opvang van alleenstaande mannen. “Nu de eerste asielzoekers mondjesmaat toekomen, beslist de gemeente om een infomoment te organiseren waar buurtbewoners hun vragen kunnen stellen”, zegt Lootens-Stael. “Dat komt neer op een gijzeling van de buurtbewoners, die op geen enkele manier verzet kunnen aantekenen tegen een situatie die een directe impact heeft op hun levenskwaliteit en veiligheid.” Het ongenoegen over deze beslissing is volgens de partij ook groot. Met een online petitie werden er op enkele weken tijd heel wat handtekeningen verzameld. 

Aanvankelijk betreurde Schaarbeeks burgemeester Cécile Jodogne (DéFI) het uitblijven van overleg vanuit het gewest. “Dat de buurtbewoners present tekenen op onze mobilisatie om naar de gemeenteraad te trekken is een logische reactie”, besluit Lootens-Stael. “Hun stem werd genegeerd en de gemeente ondernam niets om het centrum tegen te houden”. Het Vlaams Belang is de enige partij die zich sinds de bekendmaking fel heeft verzet tegen het centrum en een sluiting ervan heeft geëist. De burgerinterpellatie vindt plaats op de gemeenteraad van woensdag 20 december 2023, en zal gebracht worden door de heer Patrick Sessler. Deze kan digitaal gevolgd worden via het YouTube-kanaal van de gemeente.