Persberichten
vrijdag, 24 apr 2020

Vlaams Belang: “MR wil coronacrisisflaters regering toedekken”

Het Vlaams Belang is niet opgezet met het “doorzichtig manoeuvre van de MR”In de Senaat heeft de MR, bij monde van haar fractieleider Gaëtan Van Goidsenhoven, voorgesteld dat deze instelling een initiatief zou nemen om de aanpak van de coronacrisis door de regering-Wilmès II te onderzoeken. Het zou daarbij de bedoeling zijn er een brede analyse van te maken en aanbevelingen te formuleren. Het Vlaams Belang vindt dit evenwel geen goed piste omdat de Senaat sinds de laatste staatshervorming geen echt parlementaire onderzoekscommissie meer kan oprichten.

Afgelopen weken weerklonk flink wat kritiek ten aanzien van de regering van premier Sophie Wilmès (MR) en haar aanpak van de coronacrisis. Het Vlaams Belang riep zo op tot een parlementaire onderzoekscommissie. Opmerkelijk: de MR leek hier in de Senaat op in te willen gaan, maar het Vlaams Belang is niet tevreden, omdat het geen echte onderzoekscommissie betreft.

Vlaams Belang wil een volwaardige onderzoekscommissie: “Die is noodzakelijk om de vele flaters van deze regering te onderzoeken”

Volgens Guy D’haeseleer, fractieleider van het Vlaams Belang in de Senaat, is het MR-voorstel dus niets meer dan een “doorzichtig manoeuvre om de regering uit de wind te zetten”, aldus D’haeseleer. “Sinds de zesde staatshervorming kan de Senaat immers geen parlementaire onderzoekscommissies meer oprichten. Dat wil zeggen dat hetgeen de MR nu voorstelt zal neerkomen op een vrijblijvende babbel, zeg maar een doofpotoperatie, waarmee de afgelopen wantoestanden niet grondig onderzocht kunnen worden. En als de Senaat zich deze opdracht toe-eigent, vormt het het perfecte excuus om dezelfde boot af te houden in de Kamer.

Barbara Pas, Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer, sluit zich daarbij aan. “Er is heel veel geblunderd bij de aanpak van de coronacrisis”, klinkt het bij Pas. “Denk alleen nog maar aan het aanvankelijk minimaliseren van het coronagevaar, aan het veel te laattijdig in gang schieten van de overheid, aan de onverkwikkelijke saga van de mondmaskers, aan het schrijnend tekort aan test- en ander materiaal en aan de communicatiechaosVoor het Vlaams Belang is het essentieel dat deze tekortkomingen ernstig en grondig worden onderzocht, dus in een echte onderzoekscommissie die onderzoeksdaden kan verrichten en betrokkenen kan ondervragen.”

Het Vlaams Belang diende reeds op 2 april in de Kamer een voorstel in om een dergelijke onderzoekscommissie op te richten.
Lees ook:
https://www.vlaamsbelang.org/vlaams-belang-stelt-onderzoekscommissie-voor-corona-blunderboek-elke-dag-dikker/