Persberichten
zaterdag, 09 sep 2023

Vlaams Belang niet te spreken over asielzoekers in Schaarbeeks containerdorp

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de beslissing van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) om 180 asielzoekers te herbergen in een containerdorp midden in een woonwijk van Schaarbeek. “Een zoveelste keer dat de gewone burger het slachtoffer wordt van het lakse asiel en migratiebeleid”, stelt Dominiek Lootens-Stael, fractievoorzitter voor het Vlaams Belang in het Brussels Parlement. “Men had op zijn minst het gemeentebestuur en de buurtbewoners mogen betrekken bij deze beslissing. Het zijn zij die met rondhangende asielzoekers in hun wijk moeten leven, om nog maar te zwijgen over de daarmee verbonden criminaliteit en overlast.”

Begin dit jaar werd op de hoek van de Evenepoelstraat en de Georginlaan in Schaarbeek een containerdorp gebouwd voor Oekraïense vluchtelingen. Omdat die vluchtelingenstroom kleiner bleek dan eerst verwacht stonden de containers leeg. Nu zouden ze vanaf eind september toch in gebruik genomen worden door andere asielzoekers, voornamelijk alleenstaande mannen uit de Sahel en het Midden-Oosten. “Een beslissing die neerkomt op de gijzeling van de buurtbewoners”, zegt Lootens-Stael. “Men doet precies het omgekeerde van wat er aanvankelijk beslist werd, ten koste van de buurtbewoners wiens levenskwaliteit afgenomen wordt. Wat is de volgende stap? Van een tijdelijke opvangplaats naar een definitieve constructie?”

Het Brussels Gewest en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) kwamen overeen dat Brussel 1.500 plaatsen in noodopvang zou voorzien. Aangezien de containers leegstonden, werd eenzijdig beslist om midden in een woonwijk 180 asielzoekers onder te brengen. “Een gelijkaardige beslissing zagen we al in Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. Veel positiefs was daar niet te merken bij de buurtbewoners, in tegendeel”, vervolgt de Brusselse fractievoorzitter. “Het Brussels Gewest is niet eens bevoegd voor asiel en migratie terwijl ze zich voortdurend bezighoudt met de opvang van individuen. De bevoegdheden die haar wel toegekend zijn, zoals veiligheid, laat ze echter links liggen.” 

Met de socialisten is het telkens “onze mensen laatst”

Niet enkel de buurtbewoners ontvingen de beslissing met weinig enthousiasme, ook het gemeentebestuur zegt in de onzekerheid te verkeren. Zij wilden graag overleg voor de verhuis effectief ook plaatsvond. Schaarbeeks burgemeester Cécile Jodogne (DéFI) vraagt dat er met spoed een overleg komt met het Brussels Gewest en alle andere betrokken partijen. Ook het Vlaams Belang zal de minister-president in het Brussels Parlement interpelleren. “Er is hier alweer sprake van een vertrouwensbreuk tussen de minister-president en de Brusselaars”, aldus Lootens-Stael. “De belangen van de Brusselaars worden systematisch aan de kant geschoven om derden te bevoordelen. Als het geen asielzoekers zijn, dan zijn het criminelen en drugsdealers.”

Het Vlaams Belang pleit al jaren voor een streng en effectief asielbeleid. “Zolang de regering de instroom van asielzoekers niet drastisch naar beneden haalt en ervoor zorgt dat wie illegaal in het land is ook daadwerkelijk wordt uitgezet, zullen we steeds meer van deze wantoestanden krijgen”, concludeert Lootens-Stael. “Of het nu gaat om kraakpanden, opvangcentra of illegaal verblijf op het grondgebied, het is steeds de gewone burger die er het slachtoffer van is, met dank aan de socialisten.”