Persberichten
donderdag, 09 apr 2020

Vlaams Belang noemt beleid De Block “onverantwoord” na nieuwe vrijlating illegalen

Het Vlaams Belang is niet te spreken over het “straffeloos wanbeheer” van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld). Opnieuw ging zij over tot het vrijlaten van een 300-tal illegalen. Dit zogezegd in het kader van de coronacrisis. “Nochtans is dat een omgekeerde logica. In gesloten centra kan je isolatie afdwingen, terwijl deze groepjes illegalen vrijlaten de beste garantie is op overtreding van de samenscholingsregels. Dat zagen we reeds in Brussel.”

Woensdag ging de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) opnieuw over tot het vrijlaten van honderden uitgeprocedeerde asielzoekers. De illegalen werden vastgehouden in gesloten opvangcentra in afwachting van hun uitzetting, maar zogezegd omwille van ‘social distancing’ moesten 297 personen worden vrijgelaten. Het Vlaams Belang vreest echter op die manier net extra overtredingen tegen de anti-corona-maatregelen en wijst bovendien op “een groeiend kader van wetteloosheid rond onze verblijfswetgeving”.

“De Block weet dat een ‘bevel om grondgebied te verlaten’ doekje voor bloeden is”

“Deze aanhoudende strategie van illegalen vrijlaten is geen beleid maar onmacht”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). Eerder in maart lieten De Block en DVZ al een 300-tal illegalen vrij. Ze werden daarnaast nog eens overgebracht naar Brussel. “Bovendien is het ook een omgekeerde logica. In gesloten centra kan je isolatie afdwingen, terwijl deze groepjes illegalen vrijlaten net de beste garantie is op overtreding van de samenscholingsregels. Dat zagen we reeds in Brussel. Dat de illegalen wel ‘een bevel om het grondgebied te verlaten’ kregen, is een doekje voor het bloeden. En wat erger is: De Block weet dat ook. Die ‘bevelen’ worden niet nageleefd en dat is breed gedocumenteerd.”

Concreet eist het Vlaams Belang van de federale overheid dat zij haar verantwoordelijkheid neemt “in plaats van de problemen uit de weg te gaan zoals met deze vrijlatingen”, zegt ook Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). De partij vindt verder dat deze periode net een ideaal moment is om extra inspanningen te leveren rond het opsluiten van illegalen in afwachting van hun uitzetting. “Dit omdat de grenzen streng worden gecontroleerd en er verondersteld kan worden dat er weinig nieuwe illegale migranten het land binnen komen”. Tot slot vraagt de partij dat het samenscholingsverbod streng wordt opgevolgd in Brussel, waar groepjes illegale transmigranten blijven samenscholen.