Persberichten
donderdag, 22 feb 2018

Vlaams Belang ongewenste gast bij VRT

Anke Van dermeersch: “Eén bepaalde politieke stroming blijft vakkundig verborgen voor het publiek waardoor er verregaande concurrentievervalsing ontstaat.”Het is een publiek geheim dat politici van het Vlaams Belang bij de openbare omroep als leprapatiënten worden beschouwd: ze zo ver mogelijk uit de buurt houden luidt het credo. Uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Anke Van dermeersch opvroeg bij mediaminister Gatz (Open VLD) blijkt die stelling opnieuw te worden bevestigd.

Zo werd het Vlaams Belang afgelopen jaar – met uitzondering van één politiek programma dat specifiek handelde over de partij –  welgeteld nul keer uitgenodigd in een regulier televisieprogramma. Dit in tegenstelling tot de andere partijen die de vloer zowat platlopen op de Reyerslaan. Zowat 1 op 3 politici (32%) die worden uitgenodigd zijn N-VA-mandataris. Gevolgd door Open VLD (27%), CD&V (26%), Groen (8%) en SP.a (7%).

De diversiteit en pluraliteit die stelselmatig door de VRT worden gepredikt, is volgens Van dermeersch in de praktijk een dode mus. Het Vlaams Belang-parlementslid is de manier waarop haar partij wordt behandeld dan ook grondig beu. “Uit de studie, ‘De foto van Vlaanderen’, van de VRT bleek al dat de standpunten van het Vlaams Belang vaak meerderheidsstandpunten zijn. Het wordt hoog tijd dat ze die mensen ook ernstig neemt.” Het Vlaams Belang-parlementslid overweegt zelfs juridische stappen op basis van discriminatie op basis van politieke gronden. “In de beheersovereenkomst staat letterlijk dat de VRT de hoogste standaarden hanteert inzake onpartijdigheid en objectiviteit. Het stelselmatig uitsluiten van één bepaalde partij die een kwart miljoen kiezers vertegenwoordigt gaat daar lijnrecht tegenin. Kiezers die nota bene ook instaan voor de financiering van de VRT”, aldus Van dermeersch.

Aangezien bepaalde partijen vaak worden uitgenodigd en één partij quasi nooit is er volgens Van dermeersch sprake van politieke manipulatie. “Onderzoek toont aan dat de deelname van politici aan populaire programma’s een significante invloed heeft op de verkiezingsuitslagen. Wanneer dan uit cijfers blijkt dat vertegenwoordigers van sommige politieke partijen overbevraagd zijn voor deelname aan entertainmentprogramma’s, terwijl vertegenwoordigers van andere partijen helemaal niet aan bod komen is de conclusie toch overduidelijk.” 

Het Vlaams Belang-parlementslid wijst er overigens op dat het Vlaams Belang in het verleden reeds tal van zaken tegen de VRT won bij de Vlaamse Regulator voor de Media, “maar de openbare omroep blijft ons hardleers uitluiten. Hierdoor wordt een bepaalde politieke stroming vakkundig verborgen voor het publiek en ontstaat er verregaande concurrentievervalsing. Dit is een democratie onwaardig”

Omdat eerdere klachten bij de openbare omroep weinig hebben uitgehaald, is het volgens Van dermeersch tijd voor een forsere stap. Ze wil een verbod invoeren op optredens van politici in niet-informatieve programma’s. Van dermeersch diende hiervoor een voorstel van decreet in.Indien de VRT halsstarrig blijft weigeren haar eigen objectieve standaarden na te leven, moet er maar een verbod worden ingevoerd voor alle politici in ontspanningsprogramma’s. Dan ligt de lat meteen gelijk voor iedereen.”