Persberichten
vrijdag, 03 mei 2024

Vlaams Belang onthoudt zich over dierenwelzijn in de grondwet na aanhoudende onduidelijkheid over gevolgen

Foto: iStock. Vlaams Belang onthoudt zich over dierenwelzijn in de grondwet na aanhoudende onduidelijkheid over gevolgen

Het Vlaams Belang heeft zich bij de stemming in de Kamer over het opnemen van dierenwelzijn in de grondwet onthouden. Volgens de partij blijft er nog teveel onduidelijkheid bestaan over de gevolgen “Dierenwelzijn blijft voor onze partij enorm belangrijk”, zegt Kamerlid Joris De Vriendt. “Maar de aanhoudende onduidelijkheid over de juridische gevolgen van dit grondwetsartikel zorgt ervoor dat we dit niet zonder meer kunnen goedkeuren.”

Gisteren stemde de Kamer over het voorstel om Dierenwelzijn op te nemen in de grondwet. De lange debatten hebben echter duidelijk gemaakt dat er geen zekerheid is of het grondwetsartikel zal gebruikt worden in vergunningenkwesties waardoor landbouw, visserij of jacht in de problemen komen. “Dat risico willen we niet nemen en daarom heeft de Vlaams Belang-fractie zich onthouden bij de stemming”, licht De Vriendt toe. “Rechtsonzekerheid moet vermeden worden.”

“Rechtsonzekerheid moet vermeden worden”

De laatste weken ontspon zich een debat tussen voor en tegenstanders waarbij de mogelijke juridische gevolgen onder de loep werden genomen. “Het Vlaams Belang stelt duidelijk dat de landbouw geen concurrentienadeel mag ondervinden ten opzichte van andere Europese landen, waar een dergelijke wetgeving niet bestaat”, aldus nog De Vriendt. “Er mag onder geen beding geraakt worden aan de voedselvoorziening. Uit het debat blijkt dat hierover nog steeds onzekerheid over blijft bestaan.”

“Iedereen wil zich inzetten om het lijden en de mishandeling van dieren te verminderen”, benadrukt De Vriendt. “Dieren moeten met respect behandeld worden. Maar we stellen vast dat het streven naar zo veel mogelijk dierenwelzijn niet overal in dit land op een gelijke manier wordt toegepast. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het verbod op onverdoofd slachten niet doorgevoerd om de islamitische kiezer niet voor het hoofd te stoten. Er moeten dus nog steeds serieuze stappen gezet worden in het beschermen van dieren, maar dierenwelzijn opnemen in de grondwet zonder de precieze gevolgen ervan te kennen is niet de juiste weg.”