Persberichten
woensdag, 31 mei 2023

Vlaams Belang organiseert conferentie over christenvervolging in Kamer

Vandaag vond in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een conferentie plaats over christenvervolging. De conferentie werd georganiseerd door Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang) in samenwerking met de internationale organisatie Open Doors die al dertig jaar onderzoek doet naar de vervolging van christenen. “Christenvervolging blijft helaas een onderbelicht en ernstig onderschat probleem”, zegt Samyn. “We willen met deze conferentie de aandacht hierop vestigen en hopen dat politici over de partijgrenzen heen zich inzetten om hier een eind aan te maken.”

De godsdienstvrijheid staat wereldwijd onder druk. In het bijzonder de vervolging van christenen neemt merkbaar toe. “Het is een droeve vaststelling dat in een toenemend aantal landen, voornamelijk in de Arabische wereld, men steeds vaker christenen discrimineert”, aldus Samyn. “Ook het aantal christenen dat slachtoffer is van geweld neemt toe. Zonder enige aanleiding worden jaarlijks miljoenen christenen geviseerd, geïntimideerd, vervolgd en in het ergste geval zelfs gedood omwille van hun geloof.”

De internationale organisatie Open Doors doet al sinds 1993 onderzoek naar de vervolging van christenen. Elk jaar brengt Open Doors de Ranglijst Christenvervolging uit en laat zien in welke vijftig landen christenen het zwaarst worden vervolgd. De teller staat momenteel op 360 miljoen christenen die te maken hebben met zeer zware tot extreme vervolging. Eén op zeven christenen wereldwijd kunnen hun geloof niet in vrijheid beleven.

“Eén op zeven christenen wereldwijd kunnen hun geloof niet in vrijheid beleven”

Wimco Ester van de organisatie Open Doors kwam deze middag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een toelichting geven. “Christenvervolging wordt wereldwijd nog geïntensifieerd”, zei Ester. “In 2022 werden volgens voorzichtige schattingen in Nigeria alleen al meer dan 5.000 mensen vermoord omwille van hun christelijke overtuigingen.” Ester betreurt het dat christenvervolgingen nauwelijks het nieuws halen. “En als ze al het nieuws halen, worden ze afgedaan als een tribale zaak. Alsof religie er niets mee te maken zou hebben.”

“Christenvervolging blijft een onderbelicht politiek thema”, zegt ook Samyn. “Vandaag zet enkel het Vlaams Belang dit zwaar onderschat probleem aan de agenda. We hopen daar verandering in te brengen. Het lijkt of we niet mogen benoemen dat voornamelijk in islamitische landen christenen worden gediscrimineerd en zelfs in het ergste geval gedood, omwille van hun geloof.” Maar niet alleen in de Arabische wereld is een stijging merkbaar. De repressie van christenen door communistische landen als China en Noord-Korea neemt ook toe.

“Deze Vivaldi-regering heeft haar mond vol over alle mogelijke mensenrechtenschendingen, maar als het over christenvervolging gaat, wordt er gezwegen”, vervolgt Samyn. “Vlaams Belang zal de problemen blijven benoemen, of het nu gaat over wreedheden, grof geweld, dreigementen, intimidatie en pesterijen door Turkse autoriteiten tegenover de Assyrische-Chaldeeuwse christenen, de agressie door de Azeri’s tegen de christelijk Armeense bevolking in Artsakh of buitensporig geweld waar ook ter wereld ten aanzien van christenen. Vlaams Belang zal dit ernstig onderschat probleem blijvend onder de aandacht brengen, via parlementaire initiatieven in de verschillende parlementen en via conferenties zoals vandaag.”

“Ook de internationale gemeenschap heeft boter op het hoofd”, besluit Samyn. “Er moet dringend werk gemaakt worden van een betere bescherming van christenen wereldwijd. Het blijft te veel enkel bij woorden wanneer er grove schendingen worden vastgesteld.”