Persberichten
zondag, 24 sep 2023

Vlaams Belang organiseert Sociaal-economisch Congres ‘Vlaanderen Welvarend’

Foto: Vlaams Belang. Vlaams Belang organiseert Sociaal-economisch Congres ‘Vlaanderen Welvarend’

Vandaag organiseerde het Vlaams Belang haar Sociaal-economisch Congres ‘Vlaanderen Welvarend’ in Affligem. In het bijzijn van zo’n 700 aanwezigen lichtten congresvoorzitters Tom Vandendriessche en Lode Vereeck de sociaal-economische visie van het Vlaams Belang toe. De partij stelt een nieuw sociaal pact voor. Het Vlaams Belang pleit daarbij onder meer voor een drastische verlaging van de lasten op arbeid, een eengemaakt pensioenstelsel, een gezinsvriendelijk beleid en een economie gebaseerd op productiviteit, innovatie en vakmanschap. “Wij Vlamingen werken hard, maar krijgen geen waar voor ons geld terug. Vlaams Belang wil de economische welvaart en sociale bescherming herstellen.

Met een inleiding van voorzitter Tom Van Grieken werd het startschot gegeven voor het congres. De focus lag daarbij volledig op het sociaal-economisch programma van de partij. Het Vlaams Belang neemt het Rijnlandmodel als voorbeeld. “Dat is een economie waarin werken en ondernemen wordt beloond, maar die door de overheid kan worden bijgestuurd als er onvoldoende rekening wordt gehouden met sociale of strategische behoeften”, klinkt het bij Van Grieken.

Vlaams Belang biedt de Vlamingen een “nieuw sociaal pact” aan dat de belofte van het Rijnlandmodel herstelt, dat terug economische vooruitgang én sociale bescherming biedt voor alle lagen en klassen van bevolking. “Wie zijn best doet, zal een goed leven leiden. De Vlaamse sociaal-economische politiek moet afgestemd worden op de Vlaamse sociaal-economische realiteit.”

“Werken doen we weer lonen door een drastische verlaging van de lasten op arbeid”

De partij lanceert een resem voorstellen die volgens haar in die visie passen. Zo wil het Vlaams Belang er in de eerste plaats voor zorgen dat werken meer loont door een drastische verlaging van de lasten op arbeid. Daarvoor moet onder meer de bijzondere bijdrage van de sociale zekerheid afgeschaft worden en de belastingvrije som opgetrokken worden tot het niveau van het leefloon. “De bijzondere bijdrage van de sociale zekerheid is een ronduit asociale belasting waarbij de laagste inkomensschijven tegen het hoogste tarief belast worden”, klinkt het stellig bij congresvoorzitters Vandendriessche en Vereeck. “Daarnaast willen we de belastingvrije som optrekken tot het niveau van het leefloon van een alleenstaande, en de belastingsschijven verlagen zodat werken opnieuw loont. Dat is een haalbare kaart in Vlaanderen dankzij onze hoge werkzaamheid.” Er is bovenal ook dringend nood aan een fiscale hervorming volgens het Vlaams Belang. Dat beaamt ook Kamerlid Wouter Vermeersch. “Het belastingstelsel moet eenvoudiger, matiger en rechtvaardiger. Er zijn vandaag te veel soorten belastingen, tarieven en fiscale uitzonderingen.” 

Ook voor wie niet langer aan de slag is, legt de partij maatregelen op tafel. Zo pleit ze voor een eengemaakt pensioenstelsel met aanvullend pensioen voor iedereen, gebaseerd op gewerkte uren en niet op leeftijd. “Wie vroeger begint te werken, kan vroeger met pensioen”, klinkt het. “Dat zou de logica zelve moeten zijn.”

“Het globalisme heeft gefaald om onze welvaart te beschermen”

Volgens de partij behoort de oude link-rechts-tegenstelling tot het verleden. Onze tijd wordt gedefinieerd door de breuklijn tussen nationalisme en globalisme. “Corona en de oorlog in Oekraïne hebben pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar onze economie en samenleving geworden zijn. De oorzaak is duidelijk een doorgeslagen globalisering. We hebben te veel uit handen gegeven zonder aan onze strategische belangen te denken die de pijler van onze welvaart vormen. Wij plaatsen daar een nationalistische visie tegenover waarbij de belangen van de natie voorop worden gezet.” Het Vlaams Belang pleit daarom onder meer voor een Vlaams coöperatief energiebedrijf dat de energiebevoorrading in handen neemt en de mogelijkheid om buitenlandse overnames in gevoelige sectoren tegen te kunnen houden. 

Tot slot wil de partij ook duidelijk de oproep van sommigen counteren dat er nood is aan meer arbeidsmigratie. “Laagbetaalde arbeid importeren kost onze samenleving handenvol geld en dan spreken we nog niet over de maatschappelijke impact. Tekorten los je op door werken aantrekkelijker te maken en de productiviteit te verhogen. Dat doen we met hogere nettolonen, lagere lasten en betere arbeidsvoorwaarden om werk en gezin te combineren, zoals een deeltijds opvoedersinkomen. En door volop in te zetten op nieuwe technologieën en te investeren in infrastructuur kunnen we de productiviteit verhogen. Bij dat laatste is een fundamentele rol weggelegd voor het onderwijs waar we meer moeten inzetten op knelpuntberoepen.”

Het Sociaal-economisch Congres is het tweede inhoudelijke congres dat het Vlaams Belang organiseert dit jaar. Eerder organiseerde de partij een communautair congres ‘Vlaanderen Vrij’. In november volgt nog een migratiecongres. De partij wil zich met de inhoudelijke congressen klaarstomen voor een beleidsdeelname in 2024.

U kan de volledige brochure hier raadplegen.

Herbekijk hier het Sociaal-economisch Congres