Persberichten
vrijdag, 02 okt 2020

Vlaams Belang over regeerverklaring: “Veelzeggend is alles waar Vivaldi over zwijgt”

Eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) bracht gisteren een uiterst vage regeerverklaring ten gehore voor de leden van de Kamer. Een opsomming van allerhande goede intenties zonder zich om een kostprijs te bekommeren en zonder duidelijke plannen, zo klinkt het bij Vlaams Belang.

“Vandaag debatteren de Kamerleden over een regeerverklaring die uitblonk uit in nietszeggendheid”, stelt fractievoorzitter Barbara Pas (Vlaams Belang) vast. “Het ging over positieve krachten, een sfeer van solidariteit en samenhorigheid en meer van dat soort vage dingen. Maar wat daarentegen wel veelzeggend was, was alles waarover door de Vivaldi-partijen werd gezwegen”. Men is inderdaad over vele zaken stil: zo is er bijvoorbeeld geen concreet voorstel wat de staatshervorming betreft, geen aanpak van de transfers van Vlaanderen naar Wallonië, nergens enige ambitie om de immigratiecijfers te doen dalen, geen verstrenging van de voorwaarden van gezinshereniging, geen zerotolerantie voor criminaliteit, geen afschaffing van vervroegde vrijlatingsmechanismen, en ga zo maar door.

Barbara Pas: Geen woord over het kostenplaatje”

“Na lezing van de regeerverklaring mag de Vlaming ook voor zijn geldbeugel het allerergste vrezen”, meent ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken“Het regeerakkoord voorziet wel degelijk de invoering van nieuwe belastingen. Belastingen die de werkenden zullen treffen”. Zo zullen de zogenaamde alternatieve verloningsvormen afgebouwd worden, waarmee de bedrijfswagens worden bedoeld. Maar ook de spaarder zal worden getroffen. Er komt een zogenaamd ‘eerlijke bijdrage’ van die personen die de grootste draagkracht hebben, wat een vermogens(winst)belasting impliceert.

“De verklaring mag dan wel bulken van de mooie intenties, over het kostenplaatje wordt zedig gezwegen”, besluit Barbara Pas. “Alleen al aan de klimaat- en energieplannen van de meest groene regering ooit, zoals De Croo zijn ploeg gisteren noemde, zal de Vlaming zich blauw betalen. Bijvoorbeeld voor de verlaging van broeikasgassen met 55 procent tegen 2030, of voor de door deze regering beoogde kernuitstapHet spreekt voor zich dat we deze linkse regering hierover het vuur aan de schenen gaan leggen.”