Nieuws
vrijdag, 31 dec 2021

Vlaams Belang overweegt klacht tegen Brussels ‘hotel’ voor illegalen

Het Vlaams Belang verzet zich tegen de Brusselse plannen om een gebouwencomplex in het Brusselse Haren te kopen, dit met doel om er ‘transitmigranten’ te huizen. Transitmigranten zijn illegalen op doorreis, veelal naar het VK. De partij overweegt daarom om klacht in te dienen tegen de plannen. “In ons wetboek is terecht sprake van een verbod op het faciliteren of huizen van illegale migranten op doorreis”, reageert Brussels Parlementslid Dominiek Lootens-Stael. “Het is dan ook werkelijk te gek dat het Brussels Gewest dit nu zélf gaat doen. Met zo’n overheid heb je geen criminelen meer nodig.”

De Brusselse linkse politieke klasse wil al jaren een opvangcentrum voor de talloze illegalen die in Brussel ronddwalen. Het ziet er naar uit dat zij nu eindelijk hun wil zullen doordrijven. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest koopt het gebouw aan de Bourgetlaan 20, vlakbij het hoofdkwartier van het Belgische leger. Dit op voorstel van minister-president Rudi Vervoort (PS). In het gebouw zullen illegale transitmigranten geherbergd worden. Opmerkelijk, want niet alleen is migratie helemaal geen Brusselse bevoegdheid, maar is het ook verboden om illegale transitmigranten te herbergen.

“Welke boodschap geven we hier nu mee aan illegalen of potentiële illegale transitmigranten?”

“De Brussels Gewestelijke Regering lijkt helemaal gek geworden”, reageert Lootens-Stael. “Want welke boodschap geven we hier nu mee aan elke (potentiële) illegale transitmigrant? ‘Reis gerust gans Europa door naar je favoriete bestemming, in België kan je alvast uitrusten in ons overheidshotel!’ Hiermee gaan we een tweede Calais in Europa aanmaken, en we gaan dat dan nog doen met maar liefst 2 miljoen euro aan belastinggeld. Volstrekte waanzin.”

“De wet - art. 77 van de verblijfswet om precies te zijn - verbiedt nochtans gelijkaardige praktijken”, treedt senator en Brussels Vlaams Belang-voorzitter Bob De Brabandere bij. “Je mag niet bewust een niet-EU-onderdaan helpen of herbergen om illegaal een ander buurland te betreden. De Brusselse overheid is zich hier natuurlijk van bewust en roept daarom ‘humanitaire redenen’ in. Maar dat is uiteraard onzin, gezien deze mensen niet verkeren in hongers- of levensnood, maar net heel bewust en door grof geld aan mensensmokkelaars te betalen illegaal door Europa reizen om naar het VK of andere bestemmingen te raken.”

“Wij zullen het dan ook hier niet bij laten en bekijken welke juridische stappen we kunnen ondernemen tegen deze onwettige praktijken”, besluit De Brabandere. “Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) weigert dan misschien wel zijn verantwoordelijkheid te nemen, wij zullen alvast niet aarzelen om de nodige juridische stappen te ondernemen.