Persberichten
maandag, 08 mrt 2021

Vlaams Belang pleit met resolutievoorstel voor algemeen hoofddoekenverbod minderjarige meisjes

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag vandaag dient de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie in dat een algemeen hoofddoekenverbod in de publieke ruimte wil invoeren voor minderjarige meisjes. “Als er één bedreiging is voor de emancipatie van de vrouw in onze samenleving, dan is het wel de sluipende islamisering met als voornaamste instrument de hoofddoek”, zo stelt Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) die hoofdindiener is van het voorstel. ”De hoofddoek druist fundamenteel in tegen de vrouwenemancipatie waar vrouwen in het Westen zo lang voor gestreden hebben.”

Voor Van dermeersch is het duidelijk dat de hoofddoek een symbool is dat de mannelijke superioriteit moet uitdragen en in talloze gevallen niet vrijwillig gedragen wordt door meisjes en vrouwen, maar hen wordt opgedrongen. “In de islamitische moraal is het respecteren van de voorgeschreven sluierplicht een belangrijk bewijs van zedigheid”, zo stelt Van dermeersch. “Bij seksuele delicten wordt binnen de islam immers doorgaans de verantwoordelijkheid op een perverse manier in de schoenen geschoven van vrouwelijke slachtoffers die zich zogezegd onvoldoende zedig kleden of gedragen.”

“Meisjes en vrouwen dragen vaak hoofddoeken om de negatieve gevolgen van het niet-dragen ervan te vermijden”

Veel moslimmeisjes hopen door het dragen van de hoofddoek met rust gelaten te worden en de ‘eer’ van de familie te beschermen tegen mogelijke aanvallen vanuit hun gemeenschap. Het voorstel van Van dermeersch - dat mee ondertekend wordt door andere vrouwelijke parlementsleden - vraagt de regering dan ook om initiatieven te nemen om minderjarige meisjes te beschermen tegen de islamitische hoofddoekdwang, met name via een hoofddoekenverbod in de publieke ruimte.

“Wanneer de overheid immers tolereert dat jonge meisjes door groepsdruk een hoofddoek gaan dragen, legitimeert ze de perverse moraal van de islam en staat ze toe dat de genoemde verknipte islamitische norm die meisjes en vrouwen verplicht om hun seksualiteit te verbergen, infiltreert en bestendigd wordt in onze samenleving”, aldus nog Van dermeersch. De partij wijst er verder op dat uit onderzoek blijkt dat 'de hoofddoek de beste voorspeller is voor moslimfundamentalisme'.

Het Vlaams Belang rekent erop dat het voorstel minstens aanleiding zal geven tot een fundamenteel debat over de problematiek. Vorig jaar opperde sp.a-voorzitter Conner Rousseau namelijk nog de mogelijkheid om een hoofddoekenverbod in te voeren voor meisjes onder de 16. Ook hij had het over de groepsdruk die wordt uitgeoefend. Voor Anke Van dermeersch is het duidelijk: “Wie het debat over een algemeen hoofddoekenverbod voor minderjarige meisjes bij voorbaat tot taboe verklaart, bewijst de emancipatie van de vrouw geen dienst.”