Persberichten
dinsdag, 02 jun 2020

Vlaams Belang pleit voor “absolute voorrang” Nederlandstalige leerlingen

De grote toeloop naar het Nederlandstalig onderwijs zorgt ervoor dat maar liefst 4.000 van de 6.900 aangemelde kinderen nog geen plaats hebben gevonden. Dit is problematisch, vindt het Vlaams Belang, vooral voor de vele jonge Nederlandstalige gezinnen die hun kinderen niet ingeschreven krijgen in een Nederlandstalige school in Brussel. De Vlaams-nationalistische partij pleit dan ook voor een absolute voorrangsregel voor kinderen van Nederlandstalige ouders. De overgebleven plaatsen kunnen dan nog steeds naar anderstalige leerlingen gaan. 

De resultaten van de aanmeldingen voor het Nederlandstalig kleuter- en basisonderwijs zijn sinds vrijdag bekend. Voor bijna 4.000 van de aangemelde kinderen is het de komende maanden bang afwachten of er nog een plek vrijkomt. Voor jonge gezinnen waar het Nederlands de thuistaal is, is dit een harde noot om kraken. Het steeds sterker stijgend succes van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, is een grote uitdaging en aan de capaciteitsuitbreiding wordt gewerkt. Maar deze stevige sprong in de vraag is toch zeer opmerkelijk.  De inschrijvingsperiode werd door de corona-ontwikkelingen verlengd en in die periode werden 625 bijkomende dossiers ingediend. Het totaal van 6.888 ingediende dossiers is goed voor een nieuw absoluut record. Er waren 7,3 procent meer inschrijvingen dan vorig jaar, meldt het LOP (Lokaal Overlegplatform).

"Het Nederlandstalig onderwijs is alweer slachtoffer van zijn eigen succes”, stelt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang). “We zouden moeten weten of deze stijgende trend puur te wijten is aan demografische factoren in Brussel of ook te maken kan hebben met een verloop vanuit het Franstalig onderwijs. Veel niet-Nederlandstalige ouders kiezen voor een Nederlandstalige school om meer kansen te hebben op sociale mobiliteit voor hun kinderen.  Dit is ook niet onlogisch gezien volgens internationaal onderzoek de Nederlandstalige leerlingen het al jarenlang beter doen dan de Franstalige, wat veroorzaakt wordt door het ambitieuzer onderwijs. Maar een te snel stijgende vraag met een stagnerend aanbod zorgt net voor meer ongelijkheid."

Lootens-Stael: "Voer volledig voorrangsbeleid voor Nederlandstalige leerlingen in”

“Er moet een serieus tandje bijgestoken worden in de capaciteitsuitbreiding van onze scholen, maar dat alleen is niet zaligmakend”, waarschuwt Brussels Parlementslid Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). “We mogen vooral niet vergeten dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel er in de eerste plaats moet zijn voor Nederlandstalige gezinnen.” Het gebrek aan plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs is bovendien één van de belangrijkste redenen waarom (jonge) Nederlandstalige gezinnen uit het Brussels Gewest verhuizen. “Sinds men de inschrijvingen heeft willen reguleren en er vaak voorrang gegeven werd aan anderstaligen die beter scoorden in de gelijke onderwijskansencriteria, is het voor gezinnen waar het Nederlands de thuistaal is, moeilijker geworden een Nederlandstalige school naar hun keuze te vinden”, aldus nog Lootens-Stael.

Volgens de partij is er dus maar één oplossing om het probleem, dat al lang aansleept, op korte termijn op te lossen: “Er moet een volledig voorrangsbeleid komen voor kinderen van Nederlandstalige ouders. De overgebleven plaatsen kunnen nadien opgevuld worden door anderstalige kinderen.” De partij beseft dat de Franstalige partijen dit soort maatregel zullen trachten tegen te houden, maar roept de Nederlandstalige partijen op om hun verantwoordelijkheid te nemen. “De Nederlandstalige beleidsmakers werden door hun hoofdzakelijk Nederlandstalige kiezers verkozen om hun belangen te verdedigen. Wil men de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijven waarborgen, dan moet men keuzes maken.”