Nieuws
dinsdag, 14 mei 2024

Vlaams Belang pleit voor meer Buurt Informatie Netwerken

Foto: iStock. Vlaams Belang pleit voor meer Buurt Informatie Netwerken

Het Vlaams Belang wil meer Buurt Informatie Netwerken (BIN), die extra aandacht moeten besteden aan buurtbewoners van hogere leeftijd. “BIN’s schrikken criminelen af en dragen bij aan een hogere veiligheid”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “Onze partij wil deze samenwerkingsverbanden tussen burgers en lokale politie, die in Antwerpen en Oost-Vlaanderen al succesvol zijn, breder promoten.”

Eén vijfde van de Vlaamse bevolking is vandaag ouder dan 65 jaar, en dat aandeel zal er de komende jaren alleen maar groter op worden. In Vlaanderen zijn er momenteel meer dan 1.500 honderdjarigen. “Deze steeds groter wordende groep vormt helaas een gemakkelijk doelwit voor handtassendieven en andere straatcriminelen”, aldus Depoortere. “We kunnen niet toestaan dat oudere mensen meer en meer gebukt gaan onder de stijgende onveiligheid, en uiteindelijk nog nauwelijks de straat op durven. Onze senioren verdienen het zo lang mogelijk een kwaliteitsvol en een sociaal actief leven te kunnen leiden.”

“BIN’s komen iedereen ten goede, zeker senioren”

Naast een harde aanpak van overlast en zogenaamde ‘kleine criminaliteit’, zoals diefstal van handtassen, die omwille van de impact die het op de slachtoffers heeft, hoegenaamd niet ‘klein’ is, bepleit het Kamerlid ook een grotere betrokkenheid van burgers bij het lokale veiligheidsbeleid. “Om criminaliteit te voorkomen, het veiligheidsgevoel in wijken te verhogen, en de sociale cohesie te versterken, is samenwerking tussen burgers en politie een uitgelezen middel”, stelt Depoortere. “BIN’s, die zorgen voor een goede uitwisseling van informatie, komen iedereen ten goede, en zeker de senioren.”

In haar verkiezingsprogramma pleit het Vlaams Belang dan ook uitdrukkelijk voor meer BIN’s. “Wat ons betreft moeten alle steden verplicht meewerken aan deze netwerken”, besluit Depoortere. “Zo moeten de politiezones de BIN’s professioneel opvolgen, ondersteunen en begeleiden om te voorkomen dat hun werking afzwakt, of dat burgers taken op zich zullen nemen die voorbehouden zijn voor de politie, want dat kan nooit de bedoeling zijn.”