Nieuws
vrijdag, 24 mrt 2023

Vlaams Belang pleit voor meer en gezonde voedselhulp

Foto: iStock. Vlaams Belang pleit voor meer en gezonde voedselhulp

Het Vlaams Belang roept de federale regering op dringend meer te investeren in voedselbanken. Vorig jaar deden 200.000 personen maandelijks beroep op de voedselhulp. Door de stijgende energie- en voedselprijzen onder hen steeds meer tweeverdieners. “Wegens tekorten worden mensen er soms zonder eten naar huis gestuurd”, aldus Kamerlid Ellen Samyn. “Een verontrustende tendens. Het is de taak van de overheid om te zorgen voor voldoende en bovendien gezonde voeding voor de voedselbanken.”

“Voedselbanken raken steeds moeilijker aan voldoende gezonde voeding”, aldus Samyn, die hiervoor twee belangrijke oorzaken ziet. “Enerzijds deden van januari tot december 2022 maar liefst 20 procent meer mensen beroep op voedselhulp, en anderzijds is er de fiscale bevoordeling van initiatieven zoals ‘Too Good To Go’, in vergelijking met schenkingen aan de voedselbanken.” Too Good To Go is een app waar voeding die de houdbaarheidsdatum dreigt te overschrijden, drie à vier keer goedkoper verkocht wordt. Een handelaar die de voedselbanken voorziet van gratis donaties, kan de btw recupereren. Maar indien hij zijn goederen nog kan verkopen aan bijvoorbeeld Too Good To Go, kan hij daarbovenop ook nog de verliezen inbrengen in de vennootschapsbelasting.

“De fiscale voordelen voor schenkingen aan voedselbanken dringend worden uitgebreid”

Samyn dringt daarom zowel bij minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) als bij minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) aan om in de komende belastinghervormingen maatregelen te voorzien die donaties aan voedselbanken bevorderen. In het bijzonder gezonde voeding moet daarbij gepromoot worden. “Het is logisch dat handelaars momenteel opteren voor apps zoals Too Good To Go. Zeker in een sector waar de winstmarges zo klein zijn en men de impact van de stijgende energie- en grondstofprijzen sterk voelt.”

Het Vlaams Belang verwacht dat het aantal personen die beroep moeten doen op de voedselbanken in de toekomst alleen maar zal stijgen. “De federale regering moet de fiscale voordelen voor schenkingen aan voedselbanken dringend uitbreiden”, besluit Samyn. “Anders zullen de porties gezonde voeding steeds kleiner worden, met alle gevolgen van dien voor de gezondheid en het welzijn van onze mensen. We moeten voor hen zorgen en niet het OCMW van de wereld spelen.”