Nieuws
maandag, 05 sep 2022

Vlaams Belang pleit voor oprichting Vlaams Energiebedrijf

Het Vlaams Belang bepleit een centrale rol voor de Vlaamse overheid in de productie van energie door middel van de oprichting van een publiek ‘Vlaams Energiebedrijf’. Via een dergelijk Vlaams nutsbedrijf kan door de overheid zelf geïnvesteerd worden in nieuwe productiecapaciteit. Op termijn moet het Vlaams Energiebedrijf volgens de partij ook de bestaande Vlaamse kerncentrales en windparken op zee kunnen beheren. “Op die manier kan er gerichter geïnvesteerd worden in bevoorradingszekerheid en kunnen eventuele woekerwinsten eenvoudig teruggegeven worden aan de bevolking”, stelt voorzitter Tom Van Grieken.

De Vlaams Belang-voorzitter deed het voorstel om een Vlaams Energiebedrijf op te richten maandagavond uit de doeken tijdens een voorzittersdebat van ondernemersnetwerk Voka. Volgens Van Grieken heeft de energiecrisis namelijk enkele structurele fouten in de liberalisering van de energiemarkt blootgelegd. “De sterkte of de zwakte van een systeem komt tot uiting in crisistijden”, stelt hij. “De energiemarkt in haar huidige vorm doorstaat deze test duidelijk niet.” De Vlaams Belang-voorzitter verwees daarbij naar de extreem hoge energieprijzen en de woekerwinsten die bepaalde elektriciteitsproducenten maken.

Volgens het Vlaams Belang kan de energieproductie daarom beter door de Vlaamse overheid georganiseerd worden. “Als we iets geleerd hebben uit het recente verleden is het wel dat er enkel geïnvesteerd werd in energieproductie wanneer er met subsidies gestrooid werd. Met andere woorden: de burger draait op voor de lasten, maar de baten komen grotendeels bij de producenten terecht.” Het zou volgens de partij daarom beter zijn mocht een Vlaams nutsbedrijf in publieke handen gericht investeren in nieuwe productiecapaciteit. Op termijn kan een dergelijk Vlaams Energiebedrijf ook de productiecapaciteit die momenteel nog in federale handen is (onder meer het kerncentralepark van Doel en de windparken op zee) overnemen.

“De sterkte van een systeem komt tot uiting in crisistijden en de energiemarkt in haar huidige vorm doorstaat deze test duidelijk niet”

De financiering zou volgens de partij geen probleem mogen zijn: de investeringen verdienen zichzelf terug met de winsten die worden gemaakt en ook het spaargeld van Vlaamse gezinnen kan geactiveerd worden. “Op die manier kunnen gezinnen mee investeren in de energieproductie van de toekomst en kunnen ze er zelfs rendement uithalen”, zegt de Vlaams Belang-voorzitter.

Volgens Van Grieken brengt de oprichting van een Vlaams Energiebedrijf twee grote voordelen met zich mee. “Ten eerste kunnen eventuele woekerwinsten zoals we ze vandaag kennen eenvoudigweg teruggegeven worden aan de bevolking, want de inkomsten behoren toe aan het openbare nutsbedrijf”, argumenteert hij. “Ten tweede kunnen we gerichter en autonomer investeren in de productiecapaciteit van de toekomst.” De voorzitter verwijst onder meer naar de moeizame onderhandelingen met Engie over een verlenging van de levensduur van de kerncentrales.