Nieuws
maandag, 28 feb 2022

Vlaams Belang pleit voor tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Het Vlaams Belang pleit voor een tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. “Tot het conflict voorbij is en elk gevaar voor die mensen geweken. We hebben bij elk conflict gepleit voor een opvang in eigen cultuurregio en blijven daar zeer consequent in”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere, die als voorzitter de Kamercommissie Binnenlandse Zaken wil bijeenroepen om de opvang van de mensen uit Oekraïne te bespreken. “Wij moeten onze bijdrage leveren: Oekraïne is immers een bevriende natie.

“Europa wordt vandaag, als gevolg van de Russische militaire invasie, geconfronteerd met een enorme vluchtelingenstroom uit Oekraïne”, aldus Depoortere. “En we hebben een verplichting ten opzichte van deze Europeanen in nood. Een verplichting waaraan we moeten en, als het van het Vlaams Belang afhangt, zullen voldoen.”

“Mahdi moet voor de vluchtelingen uit Oekraïne niet zozeer plaatsen BIJ maken, hij moet plaatsen VRIJ maken”

“De Oekraïense vluchtelingen zijn voor het overgrote deel vrouwen en kinderen. Stuk voor stuk mensen die naar hun thuisland willen terugkeren eenmaal de vreselijke gebeurtenissen daar achter de rug zijn”, vult Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie) aan. “Dit in tegenstelling tot de van veel verder komende, vermeende vluchtelingen waarmee we in dit land dagdagelijks geconfronteerd worden. Illegalen en gelukszoekers wier cultuur en gebruiken veelal niet compatibel zijn met onze Westerse waarden en normen en onze democratie.”

“Het Vlaams Belang zal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) dan ook vragen om voor de Oekraïense vluchtelingen plaats te maken in de opvangcentra. “Hoog tijd om eindelijk werk te maken van een beleid dat de instroom van illegale migranten vanuit alle windstreken verkleint en de uitstroom van de vele economische gelukszoekers die geen recht hebben op asiel vergroot”, besluit Depoortere. “Ik wil over de opvang van de hulpbehoevende mensen uit Oekraïne zo snel mogelijk de commissie Binnenlandse Zaken bijeen roepen.”