Persberichten
vrijdag, 29 nov 2019

Vlaams Belang protesteert tegen asielopvang in Mesen

Wouter Vermeersch: “Een slag in het gezicht van de Vlaamse kiezer”

Het Vlaams Belang heeft er kennis van genomen dat weldra een honderdtal Afghanen, Syriërs en Palestijnen  zullen gehuisvest worden in Mesen. Naar aanleiding van dit nieuws herhaalt het Vlaams Belang zijn standpunt dat dergelijke opvang niet thuishoort in woonwijken en stadskernen, en al zeker niet in een stad die amper 1.000 inwoners telt.

In een reactie stelt Vlaams Belang-Kamerlid Wouter Vermeersch dat de inplanting van asielcentra – tot in de kleinste uithoeken van Vlaanderen - een rechtstreeks gevolg is van het falende asiel- en  immigratiebeleid. Vermeersch: “Ondanks herhaalde waarschuwingen van het Vlaams Belang is dit land regelrecht in een nieuwe asielcrisis geslaapwandeld. De cijfers spreken duidelijke taal: in drie jaar tijd is het aantal asielaanvragen met bijna 50 procent gestegen.”

Het Vlaams Belang spreekt verder de vrees uit dat het daar niet bij zal blijven. Terwijl er elke maand vijf- tot zevenhonderd extra plaatsen in de asielopvang bijkomen, keurde de Kamer gisteren een resolutie goed om nieuw aangekomen illegale immigranten voortaan rechtstreeks vanuit Italië in te vliegen. Het spreekt voor zich dat zoiets het signaal de wereld zal insturen dat het lonend is de oversteek te wagen, waardoor de illegale immigratie alleen nog verder zal toenemen.

Wouter Vermeersch concludeert: “Deze gang van zaken is een slag in het gezicht van de Vlaamse - en niet in het minst de West-Vlaamse - kiezers die hun buik meer dan vol hebben van de massa-immigratie en dat bij de jongste verkiezingen ook duidelijk hebben gemaakt. In plaats van werkloos toe te kijken en er zich toe te beperken aan de lopende band nieuwe asielcentra te openen, moet eindelijk én dringend werk gemaakt worden van maatregelen die de instroom verkleinen en de uitstroom vergroten.”