Nieuws
vrijdag, 23 jul 2021

Vlaams Belang reageert tevreden over eindtermen-uitspraak GWH, “maar waakzaamheid over werkbaarheid geboden”

Het Grondwettelijk Hof heeft de vorderingen van het katholiek onderwijs en de Steinerscholen tot schorsing van de nieuwe eindtermen van de tweede en derde graad secundair onderwijs verworpen. Dat betekent dat de eindtermen vooralsnog blijven gelden en komend schooljaar ingevoerd worden. De bom van Boeve is voorlopig ontmijnd, maar dat wil niet zeggen dat alle problemen daarmee van tafel zijn. De werkbaarheid van de gehele eindtermenset moet zeker in arbeidsmarktgerichte opleidingen nauwlettend in de gaten gehouden worden”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang).

Het Grondwettelijk Hof sprak zich woensdag uit over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. In februari beslisten Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) en de Steinerscholen naar het Grondwettelijk Hof te stappen om deze te laten schorsen en vernietigen. Het Hof diende in eerste instantie te bepalen of de vraag om de eindtermen te schorsen terecht is. Als dat zo was, moest het decreet on hold’ worden gezet en waarna het Hof drie maanden de tijd krijgt om een uitspraak te doen. Het Hof besliste echter om niet over te gaan tot de schorsing. Later volgt nog een uitspraak ten gronde.

Dat betekent dat alle secundaire scholen vanaf 1 september 2021 aan de slag kunnen gaan met de nieuwe eindtermen en goedgekeurde leerplannen in het eerste jaar van de tweede graad. Laeremans reageert opgelucht en noemt dit een terechte stap voor een vlotte start van het schooljaar. “De finale vastlegging van de eindtermen gebeurde al zeer laat door de vele verhitte discussies tussen de onderwijskoepels en de regering waardoor directies en leraren maar een zeer beperkte tijd kregen om zich hierop voor te bereiden”, verklaart Laeremans. “Indien het Hof besloten had de eindtermen te schorsen, zou er complete chaos volgen. Want in regel dienden de leerkrachten dan terug te grijpen naar de oude eindtermen en zat je met een gat in de leerlijn, aangezien die leerlingen vorig jaar in hun tweede jaar met de nieuwe eerstegraadseindtermen hebben gewerkt.”

“De praktijkcommissie moet een doortastende rol spelen bij de evaluatie van de invoering van deze ambitieuze eindtermen”

Laeremans hoopt dat deze uitspraak in een later stadium bevestigd kan worden en dat dit de loopgravenoorlog tussen KOV en de regering kan beëindigen. “De nieuwe eindtermen hebben de terechte opzet om ambitieus te zijn en zo het niveau op te krikken”, vervolgt Laeremans. In een ideale wereld zijn er geen eindtermen nodig en leveren alle scholen zelf kwaliteitsvolle adolescenten af, maar internationale studies en ook de Onderwijsinspectie toonden al meermaals dat het gebrek aan eindtermen bij veel scholen problemen veroorzaakt.”

De Vlaams Belang-fractie roept onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) echter nogmaals op om waakzaam te blijven inzake de haalbaarheid van de eindtermen, zeker in de arbeidsmarktgerichte opleidingen. Het probleem is vooral dat het totale plaatje voor de praktijkgerichte studierichtingen moeilijker werkbaar wordt en dat de versterkte theoretische eindtermen ten koste van de praktijkcomponent zullen gaan”, besluit Laeremans. Om aan dit tegemoet te komen moet een onafhankelijke praktijkcommissie de nieuwe eindtermen in de loop van het schooljaar 2021-'22 toetsen aan de realiteit in het klaslokaal. “We verwachten dan ook een doortastende evaluatie en bijsturing door de praktijkcommissie. Daarom zou ze volgens ons minimaal vier schooljaren moeten aanblijven, maar helaas bleef minister Weyts Oost-Indisch doof voor onze aanbevelingen hieromtrent: een gemiste kans.