Persberichten
donderdag, 21 mrt 2024

Vlaams Belang reageert verbolgen op blokkering Brusselse codex dierenwelzijn

Het Vlaams Belang reageert verbolgen op de blokkering van de Brusselse codex dierenwelzijn door de Franstalige PS. De goedkeuring van het ontwerp werd nogmaals uitgesteld binnen de ministerraad omwille van de vrees dat het verbod op onverdoofd slachten opnieuw ter stemming zou komen. De PS speelt politieke spelletjes op de kap van dierenwelzijn”, zegt Vlaams Belang fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. Ze hebben angst voor hun islamitische achterban. Een tekst over dierenwelzijn blokkeren bewijst dat de PS lak heeft aan ethiek.”

De definitieve lezing van de codex dierenwelzijn werd tot tweemaal toe binnen de Brusselse ministerraad uitgesteld. Vandaag raakte bekend dat de goedkeuring nogmaals uitgesteld wordt door een veto van de PS. Aan de basis ligt de schrik dat de tekst geamendeerd zou worden in het Brussels Parlement. Daardoor zou een verbod op het onverdoofd slachten opnieuw ter stemming kunnen komen. Brussel is op dit ogenblik het enige gewest in dit land waar het onverdoofd slachten nog toegelaten is. “Een schandvlek op onze stad en onze democratie”, vervolgt Lootens-Stael. “Brussel blijft hiermee de hoofdstad van de barbarij, een bekroning waar de PS trots op mag zijn.”

“Samen met de partijen van goede wil zullen we ons blijven inzetten om het dierenwelzijn in Brussel op de agenda te plaatsen”

Dat onverdoofd slachten een gevoelig onderwerp is binnen de ministerraad is al enige tijd bekend. Jarenlang verschuilden de bevoegde ministers zich achter het risico op de aantasting van de godsdienstvrijheid. Zo kon het verbod uit de debatten gehouden worden en stelde men de moslimkiezer gerust. Maar met de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Grondwettelijk Hof is ondertussen duidelijk gebleken dat zo een verbod niet in strijd is met de godsdienstvrijheid, en met andere woorden te rechtvaardigen valt. “De PS is bewust dat het geen voet meer heeft op op te staan. De Codex dierenwelzijn blokkeren is meteen hun laatste optie”, aldus Lootens-Stael. “Misschien is het ook tijd dat de PS zijn naam verandert in PI, Parti Islamique?”

In 2022 werd een voorstel van ordonnantie dat het onverdoofd slachten moest verbieden in Brussel met een nipte meerderheid weggestemd. Binnen PS, Vooruit, Ecolo, Open VLD, MR en DéFI ontstond er verdeeldheid. “Het bewijs dat niet iedereen zomaar bereid was om het dierenwelzijn te koppelen aan een vorm electoraal opportunisme”, concludeert Lootens-Stael. “Samen met de partijen van goede wil zullen we ons blijven inzetten om het dierenwelzijn in Brussel op de agenda te plaatsen. Een amendement op de Codex dierenwelzijn is hoe dan ook onvermijdelijk!”