Persberichten
donderdag, 30 nov 2023

Vlaams Belang rekent op steun voor belangenconflict tegen federale patrimoniumtaks

Het Vlaams Belang rekent erop dat de Vlaamse partijen ingaan op het belangenconflict dat de partij indiende tegen de verhoging van de federale patrimoniumtaks. Meerdere verenigingen getuigen vandaag hoezeer deze belasting hun werking zou treffen. De motie van het Vlaams Belang die hiertegen een belangenconflict wil inroepen, wordt volgende week woensdag gestemd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Verenigingen die door Vlaanderen worden ondersteund voor hun inzet voor onze samenleving mogen niet in moeilijkheden komen door deze kille en asociale federale belastingverhoging”, zeggen fractieleider Chris Janssens en Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans (Vlaams Belang). 

Het federaal parlement behandelt momenteel een wetsontwerp van de federale regering dat een belastingverhoging invoert voor vzw’s. De verhoging treft ook veel verenigingen uit sectoren die doelen van algemeen belang nastreven, zoals dierenasielen, culturele verenigingen, sportverenigingen en jeugdorganisaties. Vandaag getuigen verantwoordelijken van meerdere verenigingen hoezeer de belastingverhoging hun werking en doelstellingen in het gedrang dreigt te brengen. Het Vlaams Belang diende vorige week al een motie tot instelling van een belangenconflict in. Volgende week woensdag moet het parlement zich erover uitspreken. Het Vlaams Belang hoopt op steun van de andere partijen. 

“Dit belangenconflict is zeker nodig, want de belastingverhoging treft zelfs organisaties die door Vlaanderen ondersteund worden, net omdat hun werk zo waardevol voor onze samenleving is”, argumenteert Brusselmans, “De Vlaamse steun dreigt nu dus te worden wegbelast door de federale staat.” Het wetsontwerp treft bijvoorbeeld de dierenasielen die 775.000 euro subsidies ontvangen van Vlaanderen. De federale regering wil nu hun patrimonium zwaar belasten dat nochtans enkel maar dient voor de opvang van achtergelaten of mishandelde dieren, met negatieve gevolgen voor hun werking. 

“We kunnen onmogelijk aanvaarden dat Vlaamse steun aan verenigingen wegbelast wordt door de federale regering”

“Ook cultuurorganisaties zouden disproportioneel getroffen worden”, voegt Brusselmans eraan toe. ”De algemeen directeur van het Concertgebouw Brugge vertelt vandaag dat de taks voor hen zelfs verdubbelt. Hun concertgebouw samen met de installaties, de IT, enzovoort, is namelijk meer dan 500.000 euro waard. Vanaf dat bedrag geldt er een fors hoger tarief dat het driedubbele bedraagt van wat tot op heden geldt.” 

In de Kamer maakte federaal Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) er geen geheim van dat de belastingverhoging 82 miljoen euro extra inkomsten moet binnenbrengen. Volgens De Tijd is de fiscus overigens al begonnen met strengere controles voor de verenigingen. Ook dat is op vraag van de federale regering. Het zet bij Vlaams fractieleider Janssens kwaad bloed. “Het is een perverse manier om meer inkomsten te verwerven”, aldus Janssens. “De federale regering krijgt haar zelf gegraven put niet meer gevuld en komt nu extra geld zoeken in de zaken van verenigingen die elke dag hun nut bewijzen voor de samenleving. Dat kan het Vlaams Belang niet aanvaarden.”