Nieuws
woensdag, 04 okt 2023

Vlaams Belang roept op om met wit blad over stikstof te herbeginnen

Het Vlaams Belang wil dat er gestopt wordt met stikstof als politiek wapen in te zetten en roept de Vlaamse regering op aan het algemeen belang te denken. “De regering ruziet al drie jaar lang over oplossingen voor het zelf gecreëerde stikstofprobleem”, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens. “Men moet met een nieuw wit blad beginnen waarbij landbouw én industrie een rechtszekere, duurzame toekomst krijgen in Vlaanderen.” 

In het Vlaams Parlement vond vandaag een actuadebat plaats over het stikstofprobleem. Nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voor Ineos afkraakte als ‘routinematig en achteloos’, is nu ook de Raad van State vernietigend over het stikstofdecreet zoals het voorligt. Dat voorstel werd door N-VA-voorzitter Bart De Wever en Open Vld-voorzitter Tom Ongena ingediend. Volgens het hoogste administratieve rechtscollege kunnen er vragen rijzen over de volledigheid en de wetenschappelijke deugdelijkheid van alle in het vooruitzicht gestelde maatregelen. Daarnaast ontbreekt er ook een systematische en onderbouwde verantwoording voor de gemaakte beleidskeuzes. 

“De regering ruziet al drie jaar lang over oplossingen voor het zelf gecreëerde stikstofprobleem en de minister die het dossier beheert slaagt er in al die tijd niet in om een degelijke en juridisch onderbouwde tekst af te leveren”, zegt Janssens. “Het stikstofdebacle is hét voorbeeld bij uitstek van bureaucratische Europese wetgeving die ons wordt opgedrongen door een kosmopolitische EU-elite die geen enkel besef heeft van de concrete gevolgen voor landbouw en productie in een dichtbevolkt land als Vlaanderen.”

“Economie en ecologie zouden in Vlaanderen perfect moeten kunnen samen gaan”

“Bovendien gaat het debat voorbij aan het feit dat tussen 1990 en 2020 de stikstofuitstoot al met de helft gedaald is en dat de helft van de stikstofdepositie in Vlaanderen afkomstig is van stikstofuitstoot van buiten Vlaanderen”, aldus Janssens. “Waarom is het dan in godsnaam nodig om onze landbouwers het land uit te jagen en onze eigen voedselvoorziening in het gedrang te brengen? Economie en ecologie zouden in Vlaanderen perfect moeten kunnen samen gaan, al was het maar om onze eigen voedselvoorziening, onze economische noden en onze onafhankelijkheid van het buitenland veilig te stellen.”

Het Vlaams Belang vindt dat ermee gestopt moet worden om stikstof als politiek wapen in te zetten en in het algemeen belang moet gehandeld worden. “Stop met de boeren de nek om te wringen met een draconisch stikstofbeleid en stop met voorrang te geven aan eigenbelang en partijbelang”, besluit Janssens. “Zet alle betrokken partijen samen aan tafel en maak een nieuwe start, te beginnen met een nieuw wit blad waarbij landbouw én industrie een rechtszekere, duurzame toekomst krijgen in Vlaanderen.”