Nieuws
woensdag, 14 sep 2022

Vlaams Belang roept op tot bredere strategie voor renovatie huurwoningen

Het Vlaams Belang reageert gematigd positief op het voorstel van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) om de indexatie van de huurprijs te koppelen aan het energieverbruik van de woning. De partij pleit er wel voor om de maatregel niet als alleenstaande 'strafmaatregel’ voor verhuurders toe te passen. “We willen dat zulke maatregelen kaderen in een ruimere activeringsstrategie die verhuurders zo veel mogelijk positieve impulsen geeft om over te gaan tot een renovatie van hun woning”, stelt Vlaams Parlementslid Adeline Blancquaert (Vlaams Belang). De partij schuift onder meer een systeem van prefinanciering en een uitbreiding van de vrijstelling van de onroerende voorheffing naar voor.

Vandaag vond in het Vlaams Parlement een gedachtewisseling plaats over de betaalbaarheid van de huurprijzen in het licht van de energiecrisis. Steeds meer huurders dreigen namelijk in de problemen te raken door de stijgende energieprijzen. “De nakende indexering van de huurprijzen zou voor veel van hen een extra financiële klap betekenen”, stelde Blancquaert. Minister Diependaele zou daarom werken aan een voorstel waardoor verhuurders de huurprijs niet mogen indexeren als die woning een slecht energieprestatiecertifcaat (EPC)-label heeft. “Dat zou betekenen dat de gezinnen die het erg moeilijk hebben hun energieverbruik naar omlaag te halen, al zeker beschermd zouden zijn tegen een indexering van de huurprijs”, aldus Blancquaert.

“Een systeem van prefinanciering zal een veel groter aandeel verhuurders over de streep trekken inzake een renovatie dan een loutere blokkering van de indexering”

Maar het Vlaams Parlementslid hamerde eveneens op het belang van een ruimere strategie die het voor verhuurders zo aantrekkelijk mogelijk moet maken om hun woning(en) energiezuiniger te renoveren. “Momenteel zijn er voor eigenaren te weinig stimulansen om werk te maken van renovatie van hun huurwoningen”, stelt Blancquaert. “De baten zijn namelijk grotendeels voor de huurder.” De Vlaamse regering heeft als doel naar voor geschoven om tegen 2050 alle woningen op het niveau van EPC-label A te krijgen. Momenteel heeft maar 5% van de woningen een EPC-label A of hoger en worden er jaarlijks slechts 1% van de huizen in Vlaanderen gerenoveerd. Het Vlaams Parlementslid riep de minister daarom op meer te doen dan alleen een blokkering van de indexering van de huurprijs van energieverslindende woningen naar voor te schuiven. “We hebben nood aan een activeringsstrategie die verhuurders kan overtuigen van de rendabiliteit van een grondige renovatie.”

Het Vlaams Belang vraagt de minister daarom in de eerste plaats werk te maken van een systeem van prefinanciering. Op die manier kunnen verhuurders hun huurwoningen energetisch renoveren zonder het geld meteen op te hoesten. “Een dergelijke positieve maatregel zal een veel groter aandeel verhuurders over de streep trekken om te renoveren dan een loutere blokkering van de indexering”, argumenteert Blancquaert. Daarnaast vraagt de partij ook om te onderzoeken welke andere fiscale voordelen nog aan verhuurders kunnen worden aangeboden wanneer ze hun woning renoveren. “We denken bijvoorbeeld aan een uitbreiding van de vrijstelling van onroerende voorheffing die vandaag reeds bestaat.”