Nieuws
woensdag, 23 feb 2022

Vlaams Belang sceptisch over Krokusakkoord: “vrezen voor de boeren”

Het Vlaams Belang betreurt dat de Vlaamse regering met het deze nacht beklonken stikstofakkoord de landbouwsector verder onder druk zet. “Wat gevreesd werd is nu ook realiteit gebleken, de landbouw krijgt de zwarte piet toegeschoven voor de stikstofuitstoot”, stelt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). Over het akkoord over de ‘bouwshift’ – waarbij de gemeenten de regisseurs zullen worden van de uitvoering – vreest het Vlaams Belang dat het vooral een ‘operatie schone schijn’ betreft zolang de bevolking in Vlaanderen via massa-immigratie fors blijft toenemen.

Het Vlaams Belang stelt vast dat de normen voor de landbouwsector uiterst streng worden en bepaalde landbouwbedrijven zelfs zullen moeten sluiten. Voor de varkenssector wordt zelfs een afbouw van het aantal dieren met 30 procent voorzien. “Ik vrees dat dit akkoord een slechte zaak is voor de toekomst van de landbouw en jonge boeren weinig perspectieven geeft in de landbouwstiel. Ik vraag me overigens af wat de economische kost zal zijn van het akkoord, want zoals recent nog werd becijferd, is de sector van de dierlijke voeding in ons land goed voor een forse omzet en tewerkstelling”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin (Vlaams Belang).

“Wie heeft er baat bij als we aanbod varkensteelt naar andere landen met laksere regels duwen?”

Sintobin wijst er daarbij op dat onze veeteelt en varkenssector goed zijn voor een forse export en vraagt zich af wie er in feite baat heeft bij een verplaatsing van het aanbod naar andere landen met een minder strikt kader. Het parlementslid kondigt ook aan verder druk te blijven zetten om de getroffen landbouwers een deugdelijke compensatie toe te kennen, want – zo stelt Sintobin – “het is al te gemakkelijk om vanachter een bureau te beslissen welke bedrijven weg moeten, maar achter die cijfers schuilen gezinnen en mensen van vlees en bloed.”

Ook over het recente akkoord inzake de bouwshift toont het Vlaams Belang zich sceptisch. “De regering klopt zich weliswaar op de borst dat er een akkoord is over de bouwshift en proclameert dat eigenaars volledig vergoed zullen worden - iets waarop onze partij overigens steeds heeft aangedrongen, maar het is maar de vraag of de bouwshift op het terrein tot veel resultaat zal leiden”, argumenteert Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang). Hij wijst er in dat verband op dat meer dan de helft van de 270 gebouwen die er elke dag bijkomen bestemd is voor bewoning.

“Men hoeft geen specialist ruimtelijke ordening te zijn om te beseffen dat bij een aanhoudende forse bevolkingstoename, die voor het overgrote deel het gevolg is van de massa-immigratie, de bebouwing noodzakelijk zal blijven toenemen om te garanderen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. De gemeenten die nu financiële handvaten krijgen voor de vrijwaring van de woonuitbreidingsgebieden zullen met die weerbarstige realiteit geconfronteerd worden”, stelt Van Rooy. Het Vlaams Belang vreest dan ook dat het huidige akkoord een ‘operatie schone schijn’ is, die vooral de indruk moet wekken dat er een oplossing is gevonden voor de noodlottige verdere betonnering van het al zo verstedelijkte Vlaanderen, en dringt er opnieuw op aan dat de massa-immigratie naar Vlaanderen eindelijk aan banden wordt gelegd. “Vol is vol”, besluit Van Rooy.