Persberichten
vrijdag, 15 jan 2021

Vlaams Belang scherp voor Vlaamse Regering: “Alternatief terugdraaiende teller had al moeten klaarliggen”

Het Grondwettelijk Hof vernietigde gisteren (14 januari) op vraag van de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) de Vlaamse regeling rond de zogenaamde terugdraaiende teller. Hiervoor werd al enige tijd gevreesd. Meer dan honderdduizend Vlaamse gezinnen zijn gedupeerd. Het Vlaams Belang laakt het gebrek aan voorbereiding van de Vlaamse regering en vraagt om oplossingen.

De terugdraaiende teller zorgt er bij eigenaars van zonnepanelen voor dat hun elektriciteitsmeter ‘terugdraait’ wanneer stroom die men niet meteen verbruikt in het net wordt geïnjecteerd. Met een klassieke (terugdraaiende) elektriciteitsmeter kan je niet berekenen hoeveel stroom feitelijk van het net wordt gehaald. Met de digitale meter kunnen de tarieven in principe betaald worden op basis van de werkelijke afname. Toch besliste de Vlaamse regering in 2019 dat mensen die voor 1 januari 2021 zonnepanelen lieten installeren ook mét digitale meter er nog voor konden opteren om vijftien jaar lang gebruik te maken van de terugdraaiende teller. De VREG gaf toen al een negatief advies en stelde eind 2019 een beroep tot vernietiging van de Vlaamse regeling bij het Grondwettelijk Hof in. Met het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de regeling inzake de terugdraaiende teller vernietigt, haalt de VREG nu zijn slag thuis.

Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir (N-VA), kondigde kort na de bekendmaking van het arrest aan dat ze het “door experten zou laten analyseren” en dat “op de ministerraad besproken zou worden welke opties er mogelijk zijn voor de getroffen gezinnen”. Het Vlaams Belang noemt het “zeer ontgoochelend te moeten vernemen dat de Vlaamse regering nu nog moet beginnen uitdenken hoe ze de brokken zal lijmen.”

Chris Janssens: “Mensen die vertrouwden op belofte Vlaamse regering dat zonnepanelen nog steeds financieel nuttige investering waren, worden nu met kater wakker.”

“Men heeft twee jaar tijd gehad om zich voor te bereiden op een negatief arrest”, reageert Vlaams parlementslid en fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang). “Dat de kans reëel was dat het Grondwettelijk Hof de regeling zou vernietigen heeft minister Demir zelf al meermaals gezegd. Het is dan ook zeer vreemd dat er nu nog uit het niets over oplossingen moet worden nagedacht.”

De belofte dat de terugdraaiende teller vijftien jaar behouden zou blijven zorgde voor een ware toeloop op de zonnepanelenmarkt in 2020. Er kwamen maar liefst 90.000 zonnepaneleninstallaties bij. Minister Lydia Peeters (Open Vld) stelde in 2019 nog dat de regeling de juridische toetsing van het Hof zeker zou doorstaan. “Al deze mensen komen nu zeer bedrogen uit.”, zegt Janssens. “Zij hebben vertrouwd op de belofte van de Vlaamse regering dat zonnepanelen omwille van de terugdraaiende teller een financieel nuttige investering waren en dreigen nu met een serieuze financiële kater wakker te worden.”

Het Vlaams Belang vreest ook dat de vernietiging een impact zal hebben op de uitrol van de digitale meter en de zonnepanelenmarkt. Zonder de (in Vlaanderen verplichte) digitale meter zal men namelijk niet onder het nieuwe systeem vallen. De partij verwacht dat het aantal mensen dat een digitale meter weigert nu sterk zal toenemen.

“Dat begrijpen wij volkomen, maar baart toch zorgen”, reageert Janssens, “Demir heeft namelijk op onze vraag al meermaals bevestigd heeft dat wie de digitale meter weigert eventueel kan afgesloten worden van het net. Als er geen oplossingen uit de bus komen moet de afschaffing van de verplichte installatie van de digitale meter op tafel gelegd kunnen worden.” Het Vlaams Belang ijvert er al langer voor om de vrije keuze te laten bij het al dan niet installeren van de digitale meter.

Het Vlaams Belang vraagt dan ook om alle opties op tafel te leggen en werk te maken van een compensatiemechanisme dat het financieel verlies van het wegvallen van de terugdraaiende teller goed moet maken. “Wanneer de overheid beloftes maakt, moet ze die simpelweg nakomen”, concludeert Janssens. “We hebben omwille van de zwaarwichtigheid van dit dossier dan ook een interpellatie in het Vlaams parlement ingediend.”