Persberichten
donderdag, 11 mei 2023

Vlaams Belang snoeihard voor asielplannen Vooruit

Het Vlaams Belang uit harde kritiek op het plan dat Vooruit voorstelt om de asielcrisis aan te pakken. De socialisten willen onder meer dat de Europese Unie de opvang van asielzoekers spreidt, het leefloon voor nieuwkomers vervangen door integratiesteun en een investeringsbeleid in landen van herkomst. “De partij van Rousseau heeft geen enkele geloofwaardigheid op dit vlak”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Keer op keer stemmen ze tegen al onze voorstellen en lachen ze onze kritiek weg. Zodra je hun voorstellen nader bekijkt, zie je dat ze ook niets zullen oplossen. Integendeel zelfs.”

De socialisten zullen op 4 juni op het congres van de partij een visietekst voorstellen rond asiel en migratie. “Al jaren gebeurt er veel te weinig om die situatie aan te pakken”, klinkt het. “Al jaren zitten de socialisten verdorie in de regering”, zegt Van Grieken. “Hier kan ik erg kwaad om worden. Het Vlaams Belang probeert al jaren op alle mogelijke manieren duidelijk te maken dat er dringend moet ingegrepen worden. Al die jaren heeft Vooruit niks anders gedaan dan die kritiek weglachen en wegschelden. Nu komt die partij met een operatie Schone Schijn.”

Het voorstel van Vooruit om de leeflonen voor nieuwkomers de eerste drie jaar aan banden te leggen is een “handige manier om mensen voor de gek te houden”, volgens het Vlaams Belang. “Het leefloon blijft behouden, het krijgt met ‘integratiesteun gewoon een nieuwe naam”, klinkt het. “Het Vlaams Belang vraagt al jaren om de sociale zekerheid voor nieuwkomers af te schermen. Vandaag gaat 40 procent van het totaalbudget aan leeflonen naar mensen die niet eens onze nationaliteit hebben, dankzij de socialisten.”

Een ander punt dat het Vlaams Belang sterk afkeurt, is het voorstel om afgewezen asielzoekers legaal te laten werken in ons land. “Dat is absolute onzin”, zegt Van Grieken. “Vooruit zegt dus eigenlijk tegen mensen die illegaal in het land zijn dat ze hier werk moeten zoeken in plaats van het grondgebied te verlaten.”

“Wie de voorstellen nader bekijkt, ziet meteen dat de socialisten geen sikkepit geven om de gevolgen van het jarenlange mee door hen veroorzaakte asielwanbeleid”

Het Vlaams Belang ziet ook fundamentele problemen in de plannen van Vooruit op Europees niveau. “Zo wil men dat de Europese Unie de opvang spreidt over de lidstaten”, vervolgt Van Grieken. “Het is al jaren duidelijk dat het spreiden van asielzoekers niet de oplossing is, maar alleen tot een nog groter aanzuigeffect zal leiden. Het Vlaams Belang pleit al jaren voor een zogenaamd ‘Fort Europa’ met goedbewaakte fysieke buitengrenzen.” Vooruit toont zich daar hevig tegenstander van.

Vooruit bepleit ook een investeringsbeleid in de landen van herkomst, zogezegd om die landen veiliger te maken. “Niet meer dan mooie woorden voor het opdrijven van ontwikkelingssamenwerking naar landen waar het geld eenvoudigweg verdwijnt in corrupte zakken”, reageert de Vlaams Belang-voorzitter. Dat Vooruit wie uit de lijst met veilige landen komt wil zogezegd wil verhinderen om een asielaanvraag in te dienen en die lijst bovendien ook nog eens wil uitbreiden is volgens Van Grieken “ronduit lachwekkend”. “Deze regering mét Vooruit heeft de lijst van veilige landen net ingekort in plaats van uit te breiden”, zegt hij.

“Rousseau doet graag uitschijnen dat hij een ‘flinkse’ jongen is”, besluit Van Grieken. “Maar wie de voorstellen nader bekijkt, ziet meteen dat de socialisten geen sikkepit geven om de gevolgen van het jarenlange mee door hen veroorzaakte asielwanbeleid. Ze zijn niet alleen ongeloofwaardig omdat ze zelf jarenlang aan de knoppen zaten, maar hun voorstellen zullen ook helemaal niks oplossen.”