Nieuws
vrijdag, 11 jun 2021

Vlaams Belang stapt op uit bijzondere COVID-commissie

Het Vlaams Belang ziet geen heil meer in verdere deelname aan de bijzondere commissie die geacht werd de aanpak van de coronacrisis te evalueren. “Wat we vandaag mochten aanschouwen tart elke verbeelding”, zegt fractievoorzitter in de Kamer en commissielid Barbara Pas (Vlaams Belang). “De wijze waarop de oppositie in de commissie wordt geminacht, maakt elk verder vertrouwen onmogelijk.” Het Vlaams Belang zal gelijktijdig met het Vivaldi-eindrapport haar eigen alternatieve rapport voorstellen.

Na maandenlange hoorzittingen werkt de bijzondere COVID-commissie aan haar eindrapport. Dat rapport is ingedeeld in 5 thema’s en vandaag zou de bijzondere commissie, achter gesloten deuren, de discussie aanvatten over de aanbevelingen van de eerste twee thema’s. “Alle fracties konden hun aanbevelingen op voorhand overmaken”, aldus Pas. “Bij aanvang van de vergadering vandaag bleek echter dat de meerderheidspartijen tegen alle afspraken in en achter de rug van de commissie om een eigen werkgroep hebben opgericht om alvast onderling de inhoud van de aanbevelingen te bepalen. We kregen geen aanbevelingen van de verscheidene meerderheidsfracties te zien, enkel gezamenlijke ‘Vivaldi-aanbevelingen’ (een term die de meerderheidspartijen zelf gebruiken). Op die manier zijn verdere debatten een schijnvertoning en zinloos tijdverlies.”

“Vanaf dag één duidelijk dat waarheid in COVID-commissie niet mocht bovenkomen, maar dit is de druppel”

Aangezien het geen echte parlementaire onderzoekscommissie mocht worden, met de bevoegdheden van een onderzoeksrechter, was het voor het Vlaams Belang vanaf dag één al duidelijk dat wat het geblunder in de corona-aanpak betreft de onderste steen niet naar boven mocht gehaald worden. “Dat de bijzondere commissie niet als taak wou opnemen om politieke verantwoordelijken aan te duiden voor de bijzonder hoge dodentol van de coronapandemie in dit land toonde aan wat hun enige bedoeling was“, vult Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang) aan. “En dat was de schuldigen uit de wind zetten. En zelfs in dit flauw afkooksel van wat een onderzoekscommissie moet zijn, zet Vivaldi nu de oppositie brutaal buiten spel. Trop is te veel.”

“Ik ben één van de vier rapporteurs in deze COVID-commissie, de reden waarom de rapporteurs trouwens geen enkele taak hadden”, vervolgt Pas. “Het duurde tot vandaag, na ons scherp protest, dat de rapporteurs voor het eerst sinds de opstart van de commissie vorige zomer, werden samengeroepen. Op die manier hoeft het niet meer.”

Pas en Sneppe betreuren ten zeerste dat het zo is moeten lopen. “We mochten vandaag van de meerderheid al vernemen dat onze kritiek op deze ongeziene gang van zaken een ‘sabotage’ van de commissiewerking is”, vervolgt Sneppe. “Niets is minder waar, wie wil saboteren doet dat niet na 33 hoorzittingen en nog meer vergaderingen en na verloop van bijna een jaar. We zijn steeds uiterst constructief geweest.” Pas en Sneppe achten het nuttiger hun tijd en energie nu te besteden aan een alternatief rapport.